PROJEKT GÓRAL POTRAFIPromujemy ideę zrównoważonego rozwoju turystycznego i postaw przyjaznych środowisku. Naszym celem jest osiągniecie w przyszłości nie tylko realizacji wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju ale również stworzenie marki kojarzonej z filozofią życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody. Jesteśmy w pełni  przekonani, że Podhale  to miejsce wyjątkowe, które może pretendować do miana lidera zmian na rzecz ekoturystyki nie tylko w Małopolsce. Cel ten nie osiągniemy bez wspólnego działania nas Wszystkich i aktywnego uczestnictwa samorządów gmin Podhala.

Celem projektu „Góral Potrafi”  jest propagowanie wiedzy, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów, kreowanie postaw proekologicznych i motywowanie do zmiany postaw. Przybliżenie mieszkańcom dobrych praktyk, rozwiązań chroniących środowisko w tym powietrze, wskazanie praktycznego i ekonomicznego aspektu zmian w budownictwie, technologii i wykorzystaniu rozwiązań i urządzeń przyjaznych środowisku. Zmotywowanie mieszkańców  i władz lokalnych do podjęcia kolejnych działań i rozwiązań głównie promujących OZE. 

Projekt „Góral Potrafi” zrealizowany przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą w ramach programu grantowego „Nasze Powietrze” finansowanego przez Clean Air Fund i realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.