O NAS

Tatrzańska Izba Gospodarcza jest dobrowolnym stowarzyszeniem podmiotów gospodarczych zrzeszających firmy różnych branż nie tylko z terenu Podhala.

Są wśród nas największe firmy o priorytetowym znaczeniu dla regionu oraz małe rodzinne przedsiębiorstwa działające w sferze usług, handlu i produkcji.

Swoje istnienie, rozwój, działalność i osiągnięcia zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu członków, bo jesteśmy grupą przedsiębiorców świadomych, kreatywnych i inwestujących w przyszłość. Oprócz podstawowych zadań statutowych między innymi z zakresu gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości, kształtowania regionalnej polityki gospodarczej, doradztwa ekonomicznego prowadzimy od wielu lat działalność społeczną, edukacyjną i informacyjną. Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu przedsięwzięć, działań i programów.

Naszym celem jest nie tylko tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej ale również podnoszenie jakości życia mieszkańców, budowania marki kojarzonej z filozofią życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody.

Tatrzańska Izba Gospodarcza jest członkiem Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski przy Marszałku Województwa Małopolskiego oraz członkiem utworzonego przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego konsorcjum wspierania przedsiębiorczości. Ma swoich przedstawicieli m.in. w Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia i Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

WŁADZE

RADA i ZARZĄD TATRZAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ             

Elżbieta Agata Wojtowicz    Prezes Zarządu             

Anna Gąsiorowska                V-ce Prezes Zarządu

Czesław Ślimak                      V-ce Prezes Zarządu                  

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU      CZŁONKOWIE RADY

Marcin Sichelski                     Beata Rzankowska                                           

Marcin Świerk                         Monika Nodzyńska                 

Karol Wagner                          Andrzej Gut Mostowy                

Łukasz Worwa                        Dominik Kulawik                                         

                                                  Andrzej Laszczyk                                                          

KOMISJA REWIZYJNA           

Helena Buńda                                          

Robert Kozłowski                                           

Ryszard Grzybowski      


STATUT - dostępny w wersji pdf