PROGRAM PRIORYTETOWY – EDUKACJA EKOLOGICZNA
Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wspieramy edukację ekologiczną, propagujemy postawy proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu „Podhale EkoAktywni” realizujemy cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, ekopiknik i wycieczkę przyrodniczą. Projekt w wysokości 43.000,00 zł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotacją w wysokości 29.450,00zł.


Bądź EkoAktywny – zadbaj o siebie, otoczenie i własną firmę. Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz ochrony środowiska skontaktuj się z nami.  

www.wfos.krakow.pl