Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sezonu zimowego 2021r.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

W imieniu izb gospodarczych - Tatrzańskiej, Nowotarskiej, Sądeckiej i Szczyrkowskiej wyrażamy poparcie dla postulatów samorządów gmin w sprawie zasad funkcjonowania branży turystycznej w okresie ferii zimowych w 2021 roku, apelując jednocześnie o ich realizację w dobrze pojętym interesie gospodarczym i społecznym rejonów górskich.


Jesteśmy samorządem gospodarczym, reprezentantami wielu firm, w tym z branży turystycznej. Turystyka pośród firm z tego regionu jest dominującą aktywnością gospodarczą i dla większości firm głównie tych rodzinnych jedynym źródłem utrzymania.

Mamy poczucie odpowiedzialności i solidarności społecznej, rozumiemy przesłanki podejmowanych decyzji w trosce o zdrowie i życie obywateli, ale czujemy się też odpowiedzialni za funkcjonowanie i kondycję małych i większych firm, które w obecnej sytuacji walczą o przetrwanie.


Mając świadomość powagi sytuacji związanej z epidemią prosimy jednak o rozważenie propozycji złożonych przez samorządy gmin i miast zmierzające do odmrożenia branży turystycznej w określonym reżimie sanitarnym. Propozycje te, w naszej ocenie dają szansę na uratowanie przedsiębiorstw przed poważnym kryzysem ekonomicznym, a społeczności lokalnych przed katastrofą utraty pracy i środków do życia. Jednocześnie wprowadzają lepsze warunki dla bezpiecznego spędzenia wolnego czasu przez odwiedzających nas turystów.

My przedsiębiorcy ze swej strony gwarantujemy: - refundację kosztów wykonania testów przez przyjeżdżających turystów - testowanie pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą turystów - przygotowanie bazy noclegowej, gastronomicznej i innej do zaostrzonych wymogów i reguł sanitarnych.


Wprowadzenie dodatkowego progu bezpieczeństwa w postaci testów da możliwość uruchomienia mechanizmu kontroli na każdym etapie korzystania z wypoczynku. Jest to także w interesie samego turysty.
Wydłużenie okresu feryjnego będzie również czynnikiem ograniczającym w znacznym stopniu przebywanie większej ilości turystów w jednym czasie na danym terenie i zmniejszy zagrożenie wzrostem zachorowań. Większość aktywności zimowych ma charakter rekreacyjny i odbywa się na otwartej przestrzeni, gdzie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego.

Wprowadzenie zasad i rygorów umożliwiających spędzenie wypoczynku w Polsce pozwoli uniknąć sytuacji odpływu turyści i korzystania z zagranicznej oferty turystycznej w innych krajach.


Szanowny Panie Premierze, prosimy o rozważenie powyższych argumentów, podjęcie dyskusji dla wypracowania zasad i stworzenie możliwość oraz warunków utrzymania naszych firm.

Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej - Elżbieta Agata Wojtowicz

Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej - Paweł Kukla

Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej - Marek Teper

Prezes Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej - Mirosław Bator