NAZWA FIRMY:
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

WŁADZE / WŁAŚCICIELE:
Starostwo Powiatowe w Zakopanem
Helena Buńda - Dyrektor

O FIRMIE:
Tatrzańska Agencja prowadzi wielokierunkową działalność uwzględniającą indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze. Organizuje wydarzenia kulturalne oraz sportowe i rekreacyjne na terenie Gmin Powiatu Tatrzańskiego. Zajmuje się szeroką promocją kultury Podhala oraz walorów turystycznych. Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z samorządami oraz instytucjami i stowarzyszeniami lokalnymi. Środki na działalność statutową pochodzą z dotacji przyznanej w budżecie powiatu, od samorządów lokalnych, z zagranicznych programów pomocowych oraz
z działalności gospodarczej, polegającej między innymi na prowadzeniu domów wypoczynkowych – Jasny Pałac , Wanta, Jurek.

W skład Tatrzańskiej Agencji wchodzą:
  • Centrum Promocji Tatrzańskiej - odpowiedzialne za promocję Powiatu Tatrzańskiego, organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych i kulturalno - rozrywkowych, przygotowywanie oraz dystrybucję materiałów promocyjno – informacyjnych, współpracę z mediami, udział w targach turystycznych.
  • Centrum Informacji Regionalnej – zajmuje się informowaniem osób odwiedzających Podhale o ofercie turystycznej regionu, aktualnych i planowanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, kulturze i folklorze Powiatu Tatrzańskiego.
  • Centrum Produktu Regionalnego- zajmuje się dbaniem o odpowiedni wizerunek produktów regionalnych, wspiera i koordynuje działania podmiotów zajmujących się ich wytwarzaniem i dystrybucją, informuje o walorach produktów regionalnych, uczestniczy w procesach zgłaszania, rejestracji i kontroli, wydawaniu opinii, ekspertyz i certyfikatów dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych Powiatu Tatrzańskiego. Centrum wspomaga inicjatywy gospodarcze oraz prowadzi doradztwo w zakresie działalności związanej z promocją produktów regionalnych.
  • Centrum Szkolenia Kadr Turystycznych - prowadzi szkolenia oraz kursy, uczestniczy w tworzeniu bazy danych dotyczących kultury, turystyki oraz gospodarki turystycznej.
  • Agencja Turystyczna – zajmuje się rezerwacją miejsc noclegowych w domach wczasowych będących w posiadaniu Tatrzańskiej Agencji oraz pośredniczy w sprzedaży oferty turystycznej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność turystyczną na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Wyjazdy na targi turystyczne w kraju i za granicą – m. in. Paryż, Londyn, Berlin, Budapeszt.


Tatrzańska Agencja współpracuje między innymi z gminami Powiatu Tatrzańskiego oraz gminnymi Ośrodkami Kultury, Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną, Ta Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu, Związkiem Podhalan, Podhalańskim Instytutem Trzeciego Wieku w Zakopanem, Fundacją Pro Artis, Stowarzyszeniem Europejskich Przewodników Górskich „Lider”, Tarnowską Fundacją Kultury, Stowarzyszeniem im. Mieczysława Karłowicza.

OSIĄGNIĘCIA:

  • Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za Produkt Turystyczny Roku 2007 za „Tatrzańskie Wici”
  • Małopolska Izba Turystyki przyznała Parzenicę 2009


KONTAKT:
34-500 Zakopane, ul. Tetmajera 24
tel.  18 206 13 20
fax: 18 206 13 20 w. 444
www.tatry.pl
promocja@tatry.pl

OSOBA KONTAKTOWA:
Helena Buńda  tel. 18 206 13 20

Joomla SEO by AceSEF