Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

W drugiej edycji projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą na otwarcie działalności gospodarczej można już uzyskać ok. 29 100 zł bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy,  w wieku 30 lat i więcej,  które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne (12 miesięcy i więcej)
 • niepełnosprawni
 • osoby o niskich kwalifikacjach (najwyżej wykształcenie średnie)
 • kobiety

Niezbędne dokumenty oraz informacje znajdziesz na stronie www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl lub w punkcie informacyjno - rekrutacyjnym przy Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej (ul. Kościuszki 15, Zakopane tel. 18 20 159 11).

W drugiej edycji projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą na otwarcie działalności gospodarczej można już uzyskać ok. 29 100 zł bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze.


Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy,  w wieku 30 lat i więcej,  które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne (12 miesięcy i więcej)
 • niepełnosprawni
 • osoby o niskich kwalifikacjach (najwyżej wykształcenie średnie)
 • kobiety


Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy,  w wieku 30 lat i więcej,  które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne (12 miesięcy i więcej)
 • niepełnosprawni
 • osoby o niskich kwalifikacjach (najwyżej wykształcenie średnie)
 • kobiety

">">