Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą

W siedzibie Izby przy ul. Kościuszki 15 w Zakopanem wszyscy zainteresowani założeniem działalności gospodarczej mogą otrzymać informacje na temat projektu i składać wnioski w okresach naborów. Uczestnicy projektu mogą jeszcze starać się o bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości ok 29.000,00 zł oraz wsparcie w formie szkoleń i doradztwa.
Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Punkt Obsługi przy TIG działa w imieniu jednego z partnerów projektu - Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Pozostali partnerzy to Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej oraz KPG Księgowość Sp. z o. o. w Rabce Zdrój.

CEL PROJEKTU: wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  

GRUPA DOCELOWA: osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:
  • powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  • z niepełnosprawnościami
  • niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Zapraszamy na stronę projektu


realizatorzy zpp
Joomla SEO by AceSEF