ZIMOWISKO 2019

Tatrzańska Izba Gospodarcza wraz z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS zaprasza na zimowisko
w Kościelisku i Bielsku-Białej
PROGRAM ZIMOWISKA W KOŚCIELISKU: 
wycieczki autokarowo-piesze:
·         Dolina Małej Łąki - Przysłop Miętusi – Dolina Kościeliska
·         Dolina Strążyska
·         Zakopane
·         Gubałówka
- zajęcia edukacyjne w Muzeum Tatrzańskim
- warsztaty tańca nowoczesnego
warsztaty z robotyki
warsztaty eko-lab
gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa z fizykoterapeutą
nauka i doskonalenie jazdy na nartach biegowych oraz łyżwach
-  warsztaty kulinarne „Festiwal smaków”
prelekcja i konkursy nt. zdrowego stylu życia

PROGRAM ZIMOWISKA W BIELSKU-BIAŁEJ:
wycieczki autokarowo-piesze:
·         Stryszów (Dwór w Stryszowie- Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu)
·         Jaworze (muzeum flory i fauny, skansen Z Podkówki, park zdrojowy, tężnie solankowe)
·         Bielsko ( Muzeum Historyczne i Zamek książąt Sułkowskich)
·         Szyndzielnia
     
warsztaty teatralne
warsztaty kulinarne „Festiwal smaków”
Studio Filmów Rysunkowych
gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa
nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach
prelekcja i konkursy nt. zdrowego stylu życia
   

Zimowisko dla dzieci do 16 lat pod warunkiem ubezpieczenia jednego z rodziców/opiekunów w pełnym zakresie
w KRUS (ubezpieczenie emerytalne-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) na podstawie zaświadczenia z KRUS.

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany
ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika
oraz przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą z Zakopanego.

i Bielsku-Białej
Joomla SEO by AceSEF