WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM PRACY


Wydarzenie realizowane jest we współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy w Zakopanem. Podczas spotkania zaprezentowano tendencje i kierunki rozwoju Małopolski oraz bezpłatne formy wsparcia dla pracodawców planujących zatrudnienia bądź zwolnienia pracowników. Przedstawiono również ofertę wsparcia w zakresie  obsługi pracodawców dedykowaną urzędom miast i gmin. Spotkania będą odbywać się cyklicznie.

Podczas pierwszego etapu konsultacji zostanie przygotowana charakterystyka lokalnych zasobów ludzkich jako narzędzie współpracy Partnerów z potencjalnym inwestorem. Charakterystyka będzie odzwierciedleniem sytuacji na lokalnym rynku pracy, warunków społeczno - gospodarczych powiatu na tle województwa oraz odpowiedzią na zgłaszane potrzeby informacyjne dotyczące zasobów ludzkich, w tym poziom wykształcenia oraz zatrudnienia. Opracowanie będzie promować poszczególne powiaty ukazując ich potencjał kadrowy oraz inwestycyjny.

Zapraszamy wszystkich naszych Członków do zapoznania się ze szczegółami programu na stronie: www. inwestor.wup-krakow.pl
Joomla SEO by AceSEF