WIEDZA PRAKTYKA DOŚWIADCZENIE - nowy projekt MARR

„Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie” to projekt, którego celem jest wzmocnienie współpracy oraz zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu a także podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP i pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych.

CZAS REALIZACJI

1 czerwca 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

DZIAŁANIA

Staże i szkolenia praktyczne dla:
 • pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach
 • pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP w jednostkach naukowych z Małopolski

DLA KOGO?

 • Naukowców - pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych zatrudnionych w jednostkach naukowych lub uczelniach na stanowisku asystenta, adiunkta, docenta, profesora, wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora, instruktora, zainteresowanych komercjalizacją wiedzy i opracowaniem innowacyjnego rozwiązania w ramach współpracy z firmą.
 • Przedsiębiorstwa - mikro, małe, średnie lub duże, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, zainteresowane współpracą z naukowcem i pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania w ramach w ramach współpracy z naukowcem.
 • Pracowników przedsiębiorstw - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w mikro, małych lub średnim przedsiębiorstwie z Małopolski, odpowiedzialnych za rozwój innowacji lub mających kluczowy wpływ na rozwój firmy.
 • Jednostki naukowe – jednostki, reprezentujące strategiczne dla Małopolski dziedziny, wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji, zainteresowane wzmocnieniem współpracy z biznesem i transferem wiedzy z pracownikami przedsiębiorstw.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?


CO DAJE UDZIAŁ W PROJEKCIE

 • wzmacnia współpracę N+B
 • umożliwia skomercjalizowanie wiedzy naukowej
 • pozwala na opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm
 • ułatwia dostęp do wyników badań naukowych oraz technologii przemysłowych
 • dostarcza informacji na temat potrzeb małopolskich MŚP
 • uzupełnienia praktykę biznesową o wiedzę naukową
 • poszerza doświadczenie zawodowe

Zapraszamy na http://www.marr.pl/projekty/wpd

marr plakat
Joomla SEO by AceSEF