WALNE ZGROMADZENIE TIG 28 maja 2014


W środę 28 maja 2014 r. o godzinie 16:00 w Ośrodku Usług Hotelarsko Gastronomicznych FIAN w Zakopanem odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej
Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty spotkania:

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Andrzej Kawecki, który następnie stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz potwierdził jego zdolność do podejmowania uchwał. Jednogłośnie przyjęto Regulamin i Porządek obrad.

KOMISJE
Powołano: Komisję Mandatową w składzie Grzegorz Bucki i Małgorzata Czechowska i Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Anna Gąsiorowska i Halina Ruszał.

Zatwierdzono PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z 16.05.2013 r. oraz SPRAWOZDANIE z WYKONANIA UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z 16.05.2013 r.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI TIG w 2013 r.
Podsumowania dokonała Prezes Agata Wojtowicz, prezentując najważniejsze wydarzenia, działania i inicjatywy w roku 2013:
 • Jubileusz 20-lecia TIG
 • XV Tatrzańskie Forum Gospodarcze
 • projekt Smaki Podhala
 • Eko Zakopane Smart City – TIG Partnerem projektu
 • III Europejski Kongres MŚP – TIG Organizacją Wspierającą
 • weryfikacja rynku pod kątem kategoryzacji obiektów hotelarskich na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego
 • opiniowanie przepisów o związkach zawodowych na prośbę Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku – poparcie projektu
 • stanowisko w sprawie podwyżki datku od nieruchomości – dzięki negatywnej opinii TIG na temat 20% podwyżki, stawka decyzją Rady Miasta wzrosła tylko o 5%
 • poparcie inicjatywy porządkowania przestrzeni publicznej i projektu uchwały powołującej Park Kulturowy Krupówki
 • ankieta dla Członków TIG – wyniki posłużyły jako wytyczne do realizacji zadań Izby
 • propozycja TIG dotycząca przystąpienia Zakopanego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej złożona na ręce Burmistrza Zakopanego
 • zgłoszenie kandydata do Gminnej Rady Pożytku Publicznego
 • udział w konferencji “Fundusze europejskie w Małopolsce 2014-2020 – szanse i możliwości!”
 • udział w konferencji “Produkt regionalny gwarancją dobrego smaku” oraz w IV Europejskich Targach Produktów Regionalnych
 • udział w IV Międzynarodowym Forum Górskim
 • udział w Forum Miast Euroregionu Tatry
 • udział w Radzie Dyrektorów przy Burmistrzu Miasta Zakopanego
 • Weekend za Pół Ceny i Otwarcie Sezonu Zimowego – TIG Współorganizatorem
 • działalność charytatywna: XVI Bal Charytatywny, zimowiska, kolonie i półkolonie, paczki mikołajkowe, akcja Świąteczna Paczka, dofinansowanie obiadów i śniadań uczniów, wsparcie dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, wsparcie wydarzeń charytatywnych (“Przedsiębiorcy Podhala, Spisza i Orawy Dzieciom”, “dzień Dziecka w Aqua Parku”, “I Amatorski Turniej Badmintona”)

Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia:  SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI TATRZAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,  SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ za rok 2013, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2013 oraz uchwałę dotyczącą PODZIAŁU ZYSKU (do wglądu w biurze Izby przy ul. Kościuszki 15).

PODZIĘKOWANIA OD MAŁOPOLSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
Zaproszeni goście – Prezes  Anna Nawrocka i dr. Krzysztof Nawrocki – opowiedzieli o prowadzonym przez siebie hospicjum, podziękowali wszystkim za wsparcie udzielone na przestrzeni ostatnich lat i wręczyli Członkom Tatrzańskiej Izby Gospodarczej: Agacie Wojtowicz, Annie i Maciejowi Gąsiorowskim, Jakubowi Dzioboniowi, Andrzejowi Chorobie, Czesławowi Ślimakowi i Januaremu Świerkowi oficjalne podziękowania za udział w akcji 1% podatku dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Pani Prezes Agata Wojtowicz została również wyróżniona za wkład w rozwój opieki paliatywnej tytułem Członka Rady Patronackiej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

BUDŻET OBYWATELSKI
Ideę budżetu obywatelskiego przybliżył zebranym Prezes Czesław Ślimak. Zaprezentował następnie projekt przygotowany przez Zarząd Izby pn. „Publiczny transport ekologiczny”. Propozycja otrzymała poparcie zebranych Członków i zostanie złożona w Urzędzie Miasta Zakopane.

OLIMPIADA
Pan Tomasz Węglarczyk wyraził swoje rozczarowanie wycofaniem się Krakowa z organizacji Igrzysk Olimpijskich. Podkreślił fakt zmarnowanej szansy dla Zakopanego i Polski oraz problem wydanych do tej pory pieniędzy przeznaczonych na promocję igrzysk, które się nie odbędą. Zaproponował zajęcie przez TIG stanowiska w tej sprawie i wystosowanie oficjalnego pisma (listu otwartego) do władz Krakowa, Komitetów Organizacyjnych (polskiego i słowackiego), IPH w Krakowie i izb gospodarczych na Słowacji.

WYBORY SAMORZĄDOWE
Prezes Agata Wojtowicz opowiedziała o inicjatywie powołanie z 5 stowarzyszeniami z Zakopanego wspólnego komitetu wyborczego pod nazwą „Nowe Zakopane”, celem wspólnego uczestnictwa w tegorocznych wyborach samorządowych.  Zachęciła Członków TIG do kandydowania w wyborach samorządowych zarówno do miasta jak i powiatu.

ABSOLUTORIUM
Walne Zgromadzeniu udzieliło absolutorium Pani Prezes Agacie Wojtowicz, Członkom Zarządu TIG oraz Komisji Rewizyjnej.


Wszystkim przybyłym dziękujemy za udział w Walnym Zgromadzeniu, a gospodarzowi Zgromadzenia - Annie Filipowicz - za jego przygotowanie.
 

Agata Wojtowicz
Prezes TIG


Joomla SEO by AceSEF