WALNE ZGROMADZENIE TIG


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się 27 maja 2015 r. w drugim terminie o godzinie 15:30 w Pensjonacie*** Antałówka II, ul. Wierchowa 2 w Zakopanem.

Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty spotkania:

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Andrzej Kawecki, który następnie stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz potwierdził jego zdolność do podejmowania uchwał. Przyjęto Regulamin i Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Przyjęcie protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2014
 9. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2014
 10. Sprawozdanie z działalności Tatrzańskiej Izby Gospodarczej od 01.01.2014 do 31.12.2014
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z oceną sprawozdania finansowego za rok 2014
 12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014
 13. Podział wyniku finansowego
 14. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby za rok 2014
 15. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby za rok 2014
 16. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2014
 17. Wybór nowych władz: Prezesa Izby, Rady Izby, Komisji Rewizyjnej Izby
 18. Wolne wnioski i zakończenie obrad

KOMISJE
Powołano: Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie Leszek Krzanik, Andrzej Kozak i Jan Lasyk oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Anna Gąsiorowska i January Świerk.

Zatwierdzono PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z 28.05.2014 r. oraz SPRAWOZDANIE z WYKONANIA UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z 28.05.2014 r.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI TIG w 2014 r.
Podsumowania dokonała Prezes Agata Wojtowicz, prezentując najważniejsze wydarzenia, działania i inicjatywy w roku 2014:
 • realizacja projektu Smaki Podhala
 • współrealizacja projektu POCIĄG-AUTOBUS-GÓRY
 • aktywne uczestnictwo w konsultacjach i lobbowanie za utworzeniem Parku Kulturowego Krupówki
 • aktywny udział w pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Zakopanego na rok 2014 (Izba złożyła propozycję zadania „Publiczny transport ekologiczny”) oraz w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 (Izba złożyła swój projekt pn. „Karta miejska dla Zakopiańczyków”)
 • organizacja XVI Tatrzańskiego Forum Gospodarczego
 • zainicjowanie utworzenia Strefy Kibica podczas Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
 • wsparcie utworzenia bezpłatnej strefy WiFi na Krupówkach
 • wsparcie projektu Skitourowe Zakopane
 • współorganizacja akcji Rodzinne Zakopane
 • wsparcie promocji akcji Miejsca Przyjazne Maluchom
 • przystąpienie do Klastra Eko-turystycznego „Kurort Tatrzański”
 • wsparcie organizacji wystawy „Nikifor”
 • udział w spotkaniach i konferencjach (Salon Marcowy, szkolenie „Model tworzenia miejscowości tematycznych”, Słowacko-Polskie Seminarium Gospodarcze, debata „Unijne możliwości dla Małopolski”, debata „Dobre bo małopolskie”, Forum Praktyków Marketingu Miejsc, debata „Czy inwestycja w kulturę się opłaca?”, V Międzynarodowe Forum Górskie, spotkanie „Osiągnięcia województwa małopolskiego”, uroczyste obchody 40 lecia Hotelu Kasprowy)
 • wsparcie wielu inicjatyw charytatywnych (V Bal Charytatywny Fundacji im. Adama Worwy, Charytatywny raut Narciarski dla Mieczysława Króla Łęgowskiego, Festyn z okazji Dnia Dziecka „Przedsiębiorcy Podhala, Spisza i Orawy Dzieciom”, Dzień Dziecka w Aqua Parku Zakopane, Mecz hokejowy dla Fundacji im. Adama Worwy)
 • ufundowanie paczek mikołajowych i świątecznych dla potrzebujących dzieci i ich rodzin
 • organizacja zimowisk, wyjazdów i półkolonii dla dzieci
 • dofinansowanie obiadów i śniadań dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym

Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia: SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI TATRZAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ za rok 2014, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2014 oraz uchwałę dotyczącą POKRYCIA STRATY.

ABSOLUTORIUM
Walne Zgromadzeniu udzieliło absolutorium Pani Prezes Agacie Wojtowicz, Członkom Zarządu TIG oraz Komisji Rewizyjnej.

WYBORY NOWYCH WŁADZ TIG
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wybrali w tajnych głosowaniach
Prezesa Izby: Elżbietę Agatę Wojtowicz
Członków Rady Izby: Annę Gąsiorowską, Czesława Ślimaka, Andrzeja Guta-Mostowego, Andrzeja Laszczyka, Kazimierza Marasia, Janusza Tarnowskiego, Krzysztofa Króla-Łęgowskiego, Łukasza Worwę, Dominika Kulawika, Marcina Świerka i Bartłomieja Dykę.
Członków Komisji Rewizyjnej: Tomasza Węglarczyka, Andrzeja Chorobę i Ryszarda Grzybowskiego

Protokoły oraz uchwały i inne dokumenty z Walnego Zgromadzenia dostępne są do wglądu w biurze Izby przy ul. Kościuszki 15 w Zakopanem.
Wszystkim przybyłym dziękujemy za udział w Walnym Zgromadzeniu, a gospodarzowi - Spółce Polskie Tatry S. A. - za jego przygotowanie.
 
Agata Wojtowicz
Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej
Joomla SEO by AceSEF