SŁOWACKO-POLSKIE Seminarium Gospodarcze


Spotkanie odbyło się w Popradzie przy okazji targów budowlanych i wyposażenia domów Tatra Expo. Organizatorami była Słowacka Izba Handlowa i Przemysłowa w Preszowie oraz Słowacko-Polskie Stowarzyszenie Handlu i Inwestycji PRO POLONIA i SPIŠ - VIEW - TRADING. Patronat nad wydarzeniem obijęła Ambasada RP w Bratysławie.

Seminarium otworzyli I Zastępca Burmistrza miasta Poprad Adrian Kromka i ambasador Tomasz Chłoń. Referentami podczas konferencji byli: František Kupčiha - zastępca dyrektora Słowackiej Izby Handlowej i Przemysłowej w Preszowie, Piotr Cebulski - prezes Polsko-Słowackiej Izby Handlowej w Krakowie, Jacek Adamczyk z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Vladislav Chlipala - I Sekretarz Ambasady Republiki Słowackiej oraz Paulina Szmolke radca z firmy prawniczej VU Legal.

Podczas spotkania dyskutowano na temat słowacko-polskiej współpracy gospodarczej, możliwości udzielania wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności w ramach współpracy transgranicznej oraz wykorzystania środków unijnych dla wsparcia inicjatyw gospodarczych.  Seminarium było okazją dla promocji Polski jako dużego partnera gospodarczego Słowacji oraz dla nawiązania cennych kontaktów biznesowych między przedsiębiorcami z obu krajów.


Joomla SEO by AceSEF