RUCH TURYSTYCZNY na PODHALU

"RUCH TURYSTYCZNY NA PODHALU – raport na podstawie danych z badania ruchu turystycznego Małopolski w 2014 i 2015 roku”.

We wtorek 13 października w Grand Hotelu Stamary**** odbyło się spotkanie “Ruch turystyczny na Podhalu”.

Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz oraz Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy zaprezentowali raport opracowany na podstawie badania ruchu turystycznego Małopolski w 2014 i 2015 roku. Wybrane dane dotyczyły cech społeczno-demograficznych i pochodzenia osób odwiedzających Podhale, charakterystyki przyjazdów oraz poziomu zadowolenia z pobytu.

Wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszym spotkaniu bardzo dziękujemy za dyskusję oraz pomysły. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda nam się wspólnie zrealizować badania ruchu turystycznego w naszym regionie, które będą dla Państwa wartościowym źródłem wiedzy, pomogą w przygotowaniu optymalnej oferty turystycznej i przyczynią się do osiągania lepszych efektów ekonomicznych.
Joomla SEO by AceSEF