RADA TIG 16 marca 2016

Posiedzenie Członków Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się w sali konferencyjnej w „Fianówce” przy PPHU FIAN, ul. Chałubińskiego 38 w Zakopanem o godzinie 16:00.

Prezes Agata Wojtowicz poinformowała o tegorocznych pracach Zarządu i szczegółowo opowiedziała o trzech projektach złożonych przez Izbę:
  • „Podhalańska przedsiębiorczość – Małopolski potencjał” - TIG  złożyła projekt w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  • „Organizacja kampanii społecznej Pociąg-Autobus-Góry” - TIG złożyła projekt w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  • Projekt węgiersko-polskiej współpracy młodzieżowej „Cult-EXPO under the Polish-Hungarian Non-Governmental Cooperational Program” – TIG zaangażowała się w projekt jako partner, jego koordynatorem jest Dom Młodzieżowy z Debreczyna.

Zaproszeni goście - Zbigniew Szczerba i Krzysztof Wiśniowski - w imieniu swoim i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” zaprezentowali organizowane przez siebie wydarzenie sportowo-charytatywne: „I Zakopiański Maraton Badmintonowy” połączony z próbą bicia rekordu Guinnessa w najdłuższym meczu badmintonowym. Impreza rozpocznie się 23 kwietnia o godzinie 12.00, a zakończy 24 kwietnia o godzinie 13.00. Maraton będzie się odbywał w Zakopiańskim Centrum Edukacji.
Organizatorzy poprosili o wsparcie imprezy poprzez jej promocję, patronat, sponsoring, przekazanie nagród w konkursach oraz osobisty aktywny udział w turniejach towarzyszących biciu rekordu. Zaprosili też do udziału w treningach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Orły” i przygotowujących do wydarzenia.
Koordynacją współpracy Tatrzańskiej Izby Gospodarczej z organizatorami I Zakopiańskiego Maratonu Badmintonowego zajmuje się Wiceprezes Izby Anna Gąsiorowska.

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Surmiak-Wende oraz Katarzyna Zielińska przedstawiły ofertę „Adopcji Witkacego”. Akcja to niepowtarzalna okazja aby zaadoptować jedną z 86 prac Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” znajdujących się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Jej celem jest zebranie funduszy pozwalających na wydanie katalogu dokumentującego zbiór prac Witkacego będących własnością Muzeum Tatrzańskiego. Tatrzańska Izba Gospodarcza (będąc jednym z pomysłodawców projektu) zadeklarowała wsparcie promocji akcji „Adopcja Witkacego”, pomoc w pozyskaniu sponsorów, Zarząd rozważy także adopcję jednej z prac Witkacego przez Izbę.

Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury zaprezentowała zebranym organizowane cyklicznie przez TARPiK Europejskie Targi Produktów Regionalnych. W 2016 roku odbędą się one na Dolnej Równi Krupowej w terminie 11-15 sierpnia.
Europejskie Targi Produktów Regionalnych skupiają producentów wyrobów tradycyjnych z kraju i zagranicy. Zwiedzający mają okazję zapoznać się z wyrobami rękodzielniczymi z całej Europy, spróbować  produktów tradycyjnych i podziwiać występy zespołów regionalnych. Prezes Izby Agata Wojtowicz zaoferowała pomoc w dystrybucji ulotek oraz rozpowszechnianiu informacji o targach (strona TIG, Facebook, mailing). Zaproponowała także pomoc i partnerstwo Izby w aplikowaniu i realizowaniu innych projektów organizowanych przez Agencję.

W kolejnych punktach spotkania Prezes Agata Wojtowicz
  • przedstawiła ofertę szkoleń BHP organizowanych przez TIG dla pracowników firm członkowskich i zaprosiła do udziału wszystkich zainteresowanych;
  • poinformowała o zgłoszeniu przedstawiciela TIG – pana Andrzeja Kaweckiego do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  • poinformowała o ogłoszonym przez Urząd Miasta Zakopane naborze do Zespołu ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego, podjęto decyzję o zgłoszeniu Wiceprezesa Czesława Ślimaka jako przedstawiciela Izby.

Podczas posiedzenia Rady TIG jednogłośnie podjęto uchwały:
  • w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej 17 maja 2016 o godzinie 16:00;
  • w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Tatrzańskiej Izby Gospodarczej panu Czesławowi Ślimakowi;
  • w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków charytatywnych w wysokości 800 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

W ramach spraw bieżących Prezes Izby poinformowała o pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016, ogłoszonej przez Marszałka województwa i zachęciła do składania wniosków. Przypomniała również o 1% podatku i szczególnie zachęciła do przekazywania go na rzecz jednej ze wspieranych przez TIG organizacji: Podhalańskiego Hufca ZHP, Fundacji im. Adama Worwy lub Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Zaprosiła też na tegoroczny Wiosenny Bal u Starosty Nowotarskiego, który odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 19:00 w Restauracji Góralsko Strawa w Nowym Targu. Dochód z akcji charytatywnej podczas balu przeznaczony zostanie tym razem na szkolenie dzieci i młodzieży przez Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy "Podhale" Nowy Targ.

W ramach wolnych wniosków Wiceprezes Anna Gąsiorowska poprosiła o zajęcie stanowiska przez Izbę i zdecydowany sprzeciw w sprawie obywatelskiego projektu zakazu handlu w niedzielę przygotowanego przez NSZZ "Solidarność". Pan Łukasz Worwa zaproponował nawiązanie współpracy z Parlamentarnym zespołem ds. reform systemowych i wolnorynkowych. Zebrani zdecydowali o konieczności zgłębienia obu tematów. Decyzje mają zapaść po zebraniu większej ilości informacji.

Na tym zakończono spotkanie.
Joomla SEO by AceSEF