RADA TIG 04 CZERWCA 2012


Przybyłych gości przywitał prowadzący obrady Wiceprezes Izby Pan Czesław Ślimak. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia "Zakopiańskie Perspektywy" oraz Rady Pożytku Publicznego.
Po przyjęciu porządku obrad Członkowie Izby ustalili termin Walnego Zgromadzenia TIG na dzień 26 czerwca 2012.
W dalszej części spotkania dyskutowano ma temat przygotowań do sezonu letniego oraz do Tatrzańskiego Forum Gospodarczego. Poruszono ponownie temat zorganizowania "Weekendu rodzinnego" wraz z jego promocją w mediach.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Noble Banku z Krakowa, którzy przybliżyli dzialność i ogólne zasady współpracy z ich Firmą.
Joomla SEO by AceSEF