RADA TIG

RADA - 25 PAŹDZIERNIKA 2011

Posiedzenie Członków Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się w Restauracji „Mała Szwajcaria” przy ulicy Zamoyskiego 11 w Zakopanem.
Posiedzenie rozpoczęła Pani Prezes TIG Agata Wojtowicz, przywitaniem zebranych członków TIG i przybyłych gości: Pana Burmistrz Miasta Zakopane Janusza Majchra oraz Doradcę Burmistrza ds. Marki Zakopane Pana Łukasza Chmielowskiego. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Członka; firma SEWIK dołączyła do organizacji. Podsumowano akcje „Spotkajmy się w Zakopanem. Weekend za pół ceny”. W akcji uczestniczyło 115 firm z tego 20% to członkowie TIG. Tatrzańska Izba Gospodarcza była strategicznym partnerem akcji. Akcja była doskonałą promocją i  reklamą dla Zakopanego i uczestniczących w niej firm. Pan Łukasz Chmielowski podziękował partnerom strategicznym i wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Podkreślił udział radia ZET jako partnera medialnego akcji. Wiele stacji radiowych, telewizyjnych, gazet informowało o akcji. Dobre nagłośnienie akcji
w mediach odniosło pozytywny odzew. Ponadto Pani Prezes Agata Wojtowicz przedstawiła sześć wniosków o środki charytatywne dla potrzebujacych.


RADA 6 LIPCA 2011

Na posiedzeniu w biurze TIG przy ul. Krupowki 22 w Zakopanem dokonano wyboru Zarzdu Izby: V-ce Prezesów oraz Członków Zarządu Izby, którzy zostali wybrani w tajnym głosowaniu. W wolnych wnioskach poruszono mi.in. sprawę porządku na ulicy Krupówki oraz postanowiono absolutnie postarać się o przystąpienie nowych, dobrych firm do Izby, oraz stworzyć dobre zasady rekomendowania przez TIG swoich firm. Przedstawiono także propozycję zacieśnienia współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Zakopanem.


RADA 23 MAJA 2011

Na posiedzeniu w restauracji hotelu Orbis Giewont przedstawiono nowego Członka TIG - Restaurację „Mała Szwajcaria”. Zarząd Izby przedstawił sprawozdanie z XV Charytatywnego Balu TIG „Moda na Zakopane” oraz zapoznano sie ze sprawozdaniem z Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski przy Marszałku Województwa Małopolskiego. Na forum Komisji poruszane były dwa główne tematy: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej oraz koncepcja drogownictwa w latach 2010-2030. Pani Prezes Agata Wojtowicz poinformowała zebranych,
że w czerwcu otwarty zostanie Punkt Konsultacyjny współpracy i wymiany polsko-słowackiej w ramach realizowanego projektu z Żylińską Izbą Gospodarczą, który będzie działał przez 18–cie miesięcy. Podsumowano także akcje „Zakopiańczycy Adamowi Małyszowi” oraz poruszono sprawę uporządkowania nielegalnego handlu na Krupówkach. Rozwiązaniem docelowym jest utworzenie w obrębie ścisłego centrum Parku Kulturowego.

Pan Andrzej Gut Mostowy zabrał głos w sprawie organizacji Dnia Dziecka „Przedsiębiorcy Podhala dzieciom”. Podsumował zeszłoroczną akcję, na którą przeznaczono dla dzieci 25 – 30 tysięcy złotych. Pani Agata Wojtowicz poinformowała, że TIG sponsoruje plecaki dla dzieci do szkoły i apelowała o włączenie się do akcji dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem i  imprezy
w Aqua Parku. Polskie Tatry kolejny raz w Dniu Dziecka organizują bezpłatna imprezę dla dzieci.


RADA - 31 STYCZNIA 2011

Posiedzenie Członków Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się w Restauracji „SPORT CORNER”w Hotelu GAZDA w Zakopanem.
Pani Prezes TIG Agata Wojtowicz przywitała zebranych członków TIG i zaproszonych gości: Panią Bożenę Gut-Mostowy, Barbarę Kominko, oraz Beatę Rzankowską, które włączyły się w sprawy organizacyjne XV Charytatywnego Balu TIG. Pan Maciej Gąsiorowski zapraszając członków TIG na bal prosił
o nagrody od firm. Poinformował jednocześnie o akcji zapraszania gości, osób medialnych i VIP-ów, idei balu i zaangażowania ze strony zakopiańskich artystów, którzy ofiarowują swoje prace na aukcję.  Główną Nagrodą XV Charytatywnego Balu będzie kożuch damski lub męski uszyty na miarę przez Pana Piotra Pawlikowskiego. Omówiono także pozostałe atrakcje i niespodzianki na XV Charytatywnym Balu TIG. Patronat nad balem zaproponowano Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu. Zaproszono także na bal Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowę, oraz Wojewodę Małopolskiego Pana Stanisława Kracika. Na balu będzie grał zespół muzyczny „Cocktail" i DJ Marek Wacławski. Bezpośrednią transmisję w Internecie przeprowadzi Telewizja Podhale. Powołano Komitet Organizacyjny XV Charytatywnego Balu.

Odbyło się 10 cyklicznych spotkań Zespołu „Działania marketingowe, a rozwój turystyki w Zakopanem”, na których firmy prezentowały swoje pomysły na strategie marketingową i reklamową Zakopanego. 15 lutego odbędzie się ostatnie spotkanie tego zespołu. Strategia promocyjna miasta, której koszt ma wynosić 150 000,- zł będzie realizowana w ciągu 5-ciu lat. Firma, która będzie realizować swój projekt zostanie wybrana w przetargu.


Joomla SEO by AceSEF