POSIEDZENIE RADY TIG 26 czerwca 2013


W środę, 26 czerwca o godzinie 17:00 w Hotelu Litwor***** przy ulicy Krupówki 40 w Zakopanem odbyło się posiedzenie Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

PROJEKT ROMSKI
Projekt unijny „Edukacja i praca miarą rozwoju społeczno-zawodowego Romów” realizowany jest przez TSP Instytut SP. z o. o. z Wrocławia oraz Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju. Prezes TSP Instytut Sp. z o. o., Pan Mariusz Kręc krótko przedstawił firmę i zaprezentował zebranym główne założenia projektu, który trwa od 1 czerwca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku. Beneficjentami projektu są osoby narodowości romskiej.
Cele projektu to:
  • zwiększenie stopnia integracji społeczeństwa romskiego ze społeczeństwem polskim
  • zdobycie przez Romów umiejętności kształtowania własnej kariery
  • ostatecznie uzyskanie zatrudnienia oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy
Każdy uczestnik, który będzie chciał podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć pracę, weźmie udział w:
  • doradztwie prowadzonym przez specjalistów: psychologów i doradców zawodowych
  • szkoleniach zawodowych
  • szkoleniach, które podniosą umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy
  • pośrednictwie pracy
  • dla zainteresowanych – certyfikowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Działania prowadzone są na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Na spotkaniu obecna była również Pani Katarzyna Karbowska, która w ramach realizowanego projektu, zajmuje się pośrednictwem pracy. Choć inicjatywa ma na celu głównie walkę i łamanie powszechnych stereotypów na temat Romów, Pan Prezes przyznał, że niestety nierzadko stereotypy te znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Zapewnił równocześnie, że w wyniku działań realizowanych w ramach projektu, spośród wszystkich zgłoszonych beneficjentów, ostatecznie przyszłym pracodawcom polecane są osoby przeszkolone, kompetentne, chętne i gotowe do podjęcia odpowiedzialnej pracy.
Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani zatrudnieniem pracowników narodowości romskiej, zapraszamy do biura TIG, gdzie dostępne są wszystkie potrzebne dane kontaktowe i wizytówki.

MUZEUM TATRZAŃSKIE
Pan Wojciech Szatkowski, Specjalista ds. Edukacji Muzeum Tatrzańskiego, zaprezentował wszystkim Członkom ofertę muzeum. Przedstawił historię i ekspozycje głównego gmachu przy ulicy Krupówki oraz krótko zaprezentował poszczególne placówki zlokalizowane w Zakopanem i na terenie Podhala. Podkreślił niezwykłą wartość zbiorów muzealnych oraz atrakcyjność oferty dla odwiedzających Zakopane turystów. Zachęcił też do odwiedzania bieżących i zapowiadanych wystaw oraz zaprosił do korzystania z sal w placówkach muzealnych na potrzeby spotkań, narad i konferencji.

POLSKIE KOLEJE LINOWE
Burmistrz Miasta Zakopane, Pan Janusz Majcher przedstawił krótko cel powołania spółki Polskie Koleje Górskie S. A. zrzeszającej cztery lokalne gminy: Zakopane, Bukowinę Tatrzańską, Kościelisko i Poronin. Zakup PKL w całości (215 mln zł) sfinansował partner PKG - fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners. Pokrył on także koszty związane z due diligence PKL i zapowiedział dalsze inwestycje w rozwój spółki. Dzięki temu 22 maja 2013 r. Polskie Koleje Górskie S. A. podpisały umowę zakupu Polskich Kolei Linowych S. A. od PKP.  W świetle licznych dyskusji i wątpliwości na temat wyboru partnera, uprawnień stron i dalszych losów PKL, Burmistrz oraz Prezes Zarządu PKG S. A., Pan Łukasz Chmielowski przede wszystkim podkreślili znaczenie zapisów w umowie między PKG a MEP dotyczących uprawnień przysługujących Członkom Założycielom. Zapewnili, że strategiczne decyzje dotyczące przedsiębiorstwa wymagać będą zgody czterech gmin.

Pan Prezes Chmielowski wyjaśnił też, że (jak w przypadku każdego funduszu inwestycyjnego) po upływie określonego czasu fundusz MEP wyjdzie z projektu. W przypadku Polskich Kolei Górskich może to w przyszłości odbyć się na kilka sposobów, np. poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów, upublicznienie spółki poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskanie innego inwestora finansowego. Preferowanym rozwiązaniem będzie emisja i wprowadzenie akcji PKG na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Samorządy mają zagwarantowaną możliwość nabycia w ramach tzw. transzy kierowanej do 20 proc. plus 1 akcja, co zapewni im zachowanie odpowiedniego wpływu na Spółkę także po debiucie giełdowym. Oznacza to w praktyce utrzymanie pakietu kontrolnego w rękach publicznych.  Samorządy dążyć będą też do emisji minimum 10% akcjonariatu obywatelskiego. Wejście na giełdę PKG S. A. planowane jest nie wcześniej niż za 5-7 lat. Na zakończenie dyskusji Burmistrz zapowiedział kolejne spotkania informacyjne na temat Polskich Kolei Górskich S. A. oraz przyszłości PKL i zachęcił wszystkich do uczestnictwa.

SPOTKANIE w sprawie PARKU KULTUROWEGO
Zarząd TIG zdecydował o konieczności wystosowania pisma do Burmistrza Janusza Majchra z prośbą o zorganizowanie spotkania z władzami miasta i ekspertami w sprawie kontynuowania prac nad Parkiem Kulturowym Krupówki oraz wprowadzenia regulacji dotyczących reklam i szyldów w Zakopanem.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W nawiązaniu do pisma wysłanego przez Zarząd TIG w kwietniu tego roku do Burmistrza Zakopanego, Pan Janusz Majcher zapewnił, że odpowiednie działania zostały podjęte i są już wstępne efekty weryfikacji. Niestety na razie zweryfikowano jedynie podmioty posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wciąż nie rozwiązano natomiast głównego problemu - wynajmujących pokoje i  apartamenty, którzy działają w szarej strefie i nadal płacą niższą stawkę podatku.

CZŁONKOSTWO w MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Miasto Zakopane – najważniejszy ośrodek turystyczny w Małopolsce obok Krakowa -  nie jest członkiem MOT, a co za tym idzie nie korzysta z możliwości promocji ani pozyskiwania funduszy na projekty związane z turystyką. Zarząd TIG podjął decyzję o wystosowaniu pisma do władz Zakopanego z apelem o przystąpienie miasta do MOT.

KOLACJA "LETNIE IMPRESJE"
Środowe spotkanie zakończyło się wyśmienitą kolacją, która odbyła się w hotelowej Restauracji Koneser.


        

Joomla SEO by AceSEF