POSIEDZENIE RADY TIG


Posiedzenie Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się  16 kwietnia 2014 (środa) o godzinie 15:00 w siedzibie PEC Geotermia Podhalańskia przy ul. Nowotarskiej 35 a w Zakopanem (sala konferencyjna).
Posiedzenie Członków Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się w siedzibie PEC Geotermia Podhalańska S. A. przy ul. Nowotarskiej 35A w Zakopanem.

Zebranych przywitała Prezes TIG Agata Wojtowicz. Spotkanie rozpoczęła od relacji z uroczystości obchodów 15-lecia powstania powiatu tatrzańskiego, która odbyła się 15 marca 2014 r. Wymieniła i oficjalnie pogratulowała Członkom TIG, którzy podczas spotkania zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi.

W kolejnym punkcie posiedzenia podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w terminie 28 maja 2014 r.

Następnie Jan Lasyk – Członek Zarządu PKL S. A., przedstawił koncepcję inwestycyjną Polskich Kolei Linowych w paśmie Gubałówki jako poserzenie strategii promocji miasta Zakopanego i oferty turystyczno-narciarskiej. Jego prezentację uzupełnił Łukasz Chmielowski – Członek Zarządu PKG, który poinformował, że Polskie Koleje Górskie chcą przeznaczyć na rozbudowę starych i budowę nowych tras narciarskich, wyciągów i zjeżdżalni na Gubałówce około 100 mln zł. W konkursie na zagospodarowanie infrastrukturalne Gubałówki wygrała Spółka MKM z Warszawy z projektem Gubałówka Experience Park. Znalazły się w nim propozycje zagospodarowania górnej stacji kolejki i okolicznych terenów. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na Gubałówce zaplanowano na rok 2015, czas realizacji to około 4 lata. Inwestycje na Kasprowym Wierchu uzaleznione są od zgody Tatrzańskiego Parku Narodowego na dośnieżanie tras narciarskich na Kasprowym i w Kotle Goryczkowym. Jan Lasyk przekazał również informacje na temat innych inwestycji spółki w Szczawnicy i Krynicy, na temat sposobów finansowania przedsięwzięć spółki zapisanych w umowach oraz na temat planów dotyczących organizacji transportu pomiędzy obiektami należącymi do PKG, a nawet rozszerzenia działań i współpracę w zakresie szeroko pojętego ekologicznego transportu miejskiego.    

Ideę Budżetu Obywatelskiego zaprezentował Wiceprezes Czesław Ślimak.  Budżet Obywatelski (partycypacyjny) to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Zakopanego - będą dzięki temu mogliu uczestniczyć w aktywnym projektowaniu lokalnych wydatków. W 2014 roku na realizacje w ramach Pilotażowego Budżetu Obywatelskiego przeznaczona zostanie kwota około 1 % wydatków budżetu miasta, czyli 1 milion złotych. Wniosek o wykorzystanie Budżetu Obywatelskiego może dotyczyć: budownictwa miezkaniowego, edukacji publicznej, gospodarki przestrzennej, organizacji ruchu, lokalnego transportu zbiorowego, gospodarki odpadami, działań w zakresie telekomunikacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, budowy i utrzymania miejsc związanych z pochówkiem, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz spraw związanych z promocją Zakopanego.
16 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące „Regulaminu pilotażowego budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Zakopane na rok 2014”. W maju odbywać się będą spotkania informacyjne z udziałem Burmistrza Miasta Janusza Majchra. Projekty wykorzystania Budżetu Obywatelskiego będzie można zgłaszać w Urzędzie Miasta do 30 czerwca 2014 r. Po upływie tego terminu nastąpi ich weryfikacja, przyjęte projekty będą prezentowane przez autorów i dyskutowane, na koniec w mieszkańcy drodze głosowania wybiorą konkretne propozycje, które następnie zostaną wdrożone.
Zebrani na posiedzeniu Rady TIG wspólnie ustalili, że pomysły poszczególnych Członków zbierane będą przez biuro Izby do 28 maja 2014 r.

W kolejnym punkcie spotkania Prezes Agata Wojtowicz zaprezentowała projekt „Rodzinne Zakopane”, w ramach którego zachęcała Członków Izby do przygotowania specjalnej oferty dla rodzin z dziećmi (rabaty, zniżki, dodatkowe atrakcje). Na przeprowadzenie akcji wybrano termin weekendu 30.05-1.06.2014 r.

Następnie January Świerk przekazał informacje na temat konferencji „Polska – partner handlowy i inwestycyjny”, która odbyła się 11 kwietnia 2014 r. w Popradzie na Słowacji. W spotkaniu wzięli udział Członkowie TIG: January Świerk (Restauracja Mała Szwajcaria), Marcin Gąsiorowski (Zako Rent s. c.) oraz Marcin Świerk i Grzegorz Bucki (RegionTatry).

Na zakończenie spotkania Pani Prezes Agata Wojtowicz podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne z okazji zbiliżającej się Wielkanocy.
Joomla SEO by AceSEF