POCIĄG - AUTOBUS - GÓRY

Kampania społeczna POCIĄG - AUTOBUS - GÓRY ma na celu przekonanie opinii publicznej oraz osób decyzyjnych (polityków i urzędników) o korzyściach ze stworzenia szybkiego połączenia kolejowego w góry (w Tatry, Beskid Wyspowy oraz w Beskid Sądecki) oraz reaktywacji systemu transportu publicznego.

Jedynie szybka kolej zintegrowana z autobusami pozwoli ograniczyć wielką ilość samochodów, która generuje olbrzymie koszty społeczne, finansowe i ekologiczne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu otwartego skierowanego do Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak z prośbą o poparcie dla budowy nowej linii kolejowej na odcinku Podłęże koło Krakowa – Szczyrzyc – Mszana Dolna/Tymbark oraz z apelem o modernizację istniejącej linii kolejowej na odcinku Mszana Dolna – Zakopane.

Szczegółowe informacje na temat kampanii, jej celu i korzyści płynących z proponowanych rozwiązań oraz na temat głównych postulatów projektu przedstawi w środę 5 listopada 2014 na XVI Tatrzańskim Forum Gospodarczym Koordynator Projektu, Piotr Manowiecki.

Z A P R A S Z A M Y !

Więcej informacji o projekcie POCIĄG - AUTOBUS - GÓRY na stronie www.pociagautobusgory.pl oraz na profilach www.facebook.com/pociagautobusgory i www.twitter.com/pociaggory

Inicjatorami akcji są podhalańscy działacze społeczni z:
Biegówek pod Tatrami
Tatrzańskiej Izby Gospodarczej
Stowarzyszenia Zakopiańskie Perspektywy

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć projekt merytorycznie, rzeczowo, finansowo lub w jakikolwiek inny sposób prosimy o kontakt pod adres mailowy biuro@pociagautobusgory.pl
Joomla SEO by AceSEF