PARK KULTUROWY – porządkujemy Zakopane


We wtorek 13 sierpnia 2013 r. w sali Urzędu Miasta w Zakopanem odbyło się spotkanie władz samorządowych oraz przedstawicieli Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Zakopiańskie Perspektywy i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w sprawie powołania Parku Kulturowego. W dyskusji wzięli udział: Burmistrz Miasta oraz jego zastępcy, Komendant Straży Miejskiej, Miejski Konserwator Zabytków, Przewodniczący Komisji Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju oraz przedstawiciele Biura Prawnego UM i Wydziału Drogownictwa i Transportu UM. Rozmawiano przede wszystkim na temat konieczności uporządkowania przestrzeni publicznej w Zakopanem dzięki powołaniu Parku Kulturowego.

Podczas dyskusji przedstawiciele zaproszonych organizacji zwracali uwagę władz na brak ładu architektonicznego, nadmiar reklam, szyldów i innych nośników oraz bałagan panujący na głównym zakopiańskim deptaku. Przekonywali, że przepisy Parku Kulturowego ułatwią porządkowanie przestrzeni publicznej. Odwiedzający dostosowują swoje zachowanie do otoczenia – zaśmieconego, wypełnionego „bylejakością" i oszpeconego (w większości nielegalnymi) reklamami. Porządek i podniesienie poziomu kultury w mieście zagwarantuje innego klienta. Argumentowano, że jeśli uda się przekonać chociaż kilku przedsiębiorców, pozostali (obawiając się konsekwencji, nie chcąc odstawać od reszty lub widząc pozytywne efekty inicjatywy) dostosują się. Dzięki temu uporządkowane Krupówki wyszlachetnieją i nabiorą klimatu a Zakopane zasłuży wreszcie na miano kurortu. Apelowano przede wszystkim o jak najszybsze zakończenie prac nad uchwałą i wprowadzenie nowych przepisów w życie.

Przedstawiciele władz miasta podkreślili, że rozumieją potrzebę wprowadzenia Parku Kulturowego i są jego zwolennikami. Regulacje będą niezwykle cennym narzędziem pozwalającym przywrócić porządek. Liczymy również na podobne pozytywne nastawienie Rady Miasta. Inicjatywa ma już poparcie wielu zakopiańskich organizacji, stowarzyszeń, a nawet samych przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości.

Na panujący chaos reklamowy Burmistrz Miasta zareagował już wysyłając pisma do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Krupówki zawierające wyciąg z przepisów prawa budowlanego oraz planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym obszarze. Zwrócił się też do adresatów z prośbą o informacje, czy umieszczone na terenie nieruchomości reklamy zostały zgłoszone do Starostwa Tatrzańskiego. Brak odpowiedzi lub odmowa zastosowania się do obowiązujących przepisów ma skutkować zgłoszeniem niezgodnych z obowiązującymi przepisami reklam do Nadzoru Budowlanego, który ma prawo egzekwować przepisy i nakładać kary oraz mandaty.

Burmistrzowie i urzędnicy wspominali o przeszkodach stojących na drodze nowym, lokalnym regulacjom prawnym. Między innymi o trudnej współpracy z instytucjami takimi jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Samorządowe Kolegium Odwoławczym, która znacząco wpływa na egzekwowanie istniejących przepisów i wprowadzanie dodatkowych regulacji.
Podkreślano również, że samo przygotowanie projektu, przyjęcie uchwały, a następnie wprowadzenie i egzekwowanie przepisów wiąże się z licznymi trudnościami. Trzeba dokładnie przeanalizować proponowane zasady, przewidzieć konsekwencje i wybrać najkorzystniejszą opcję – w wypadku każdego z przepisów po kolei.

Podsumowując spotkanie burmistrzowie zadeklarowali, że projekt uchwały powołującej Park Kulturowy Krupówki trafi do Przewodniczącego Rady Miasta na początku września 2013 r. Następnie Przewodniczący przekaże go poszczególnym komisjom lub przedstawi go całościowo wszystkim radnym, odbędą się konsultacje społeczne i potrzebna będzie też opinia Konserwatora Zabytków. Na koniec ostatecznie Rada Miasta zdecyduje o dalszych losach projektu.

Więcej na temat działań Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oraz spotkań dotyczących Parku Kulturowego Krupówki i walki z chaosem reklamowym znajdą Państwo tutaj:
Co Zakopane traci przez wszechobecne reklamy
Park Kulturowy Krupówki - posprzątajmy salon Zakopanego z chińszczyzny i reklam


Joomla SEO by AceSEF