PARK KULTUROWY KRUPÓWKI


We wtorek 21 maja 2013 r. przedstawiciele Zarządu TIG wzięli udział w debacie zatytułowanej "Park Kulturowy Krupówki - posprzątajmy salon Zakopanego z chińszczyzny i reklam".
Dyskusja odbyła się w Dworcu Tatrzańskim przy ul. Krupówki 12 w Zakopanem.

Organizatorami byli:
  • Fundacja Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla
  • Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Partner: Dworzec Tatrzański w Zakopanem

Zaproszeni Goście:
  • Janusz Majcher, burmistrz Zakopanego
  • Stanisław Dawidek, naczelnik Wydziału Architektury w Starostwie Tatrzańskim
  • Zenon Remi, architekt Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  • Jerzy Jurecki, wydawca Tygodnika Podhalańskiego
  • Piotr Gajewski, profesor Politechniki Krakowskiej, członek SARP
  • Konrad Myślik, specjalista ds. marketingu miejskiego
  • Jerzy Chlebiński, architekt zakopiański

Goście z Krakowa zaprezentowali rozwiązania, jakie wykorzystano podczas tworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.
Szczegółowo opisali konkretne narzędzia, jakie można wykorzystać w przypadku zakopiańskich Krupówek i zaoferowali swoją pomoc.
Osoby zaangażowane w projekt w Krakowie odniosły ogromny sukces i udowodniły, że przestrzeń publiczną, będącą wizytówką danego miejsca, można skutecznie uporządkować.

Głównym tematem ożywionej dyskusji był chaos jaki panuje (i wciąż rośnie) wśród szyldów i reklam na najsłynniejszej ulicy w Zakopanem.
Zebrani architekci, działacze, przedsiębiorcy, dziennikarze oraz mieszkańcy miasta zgodzili się, że należy wprowadzić konkretne zasady i przepisy dotyczące wyglądu reklam i dopuszczalnych miejsc ich eksponowania. Podkreślono również konieczność egzekwowania istniejących przepisów i usunięcia lub zmiany szyldów, które obecnie funkcjonują w przestrzeni publicznej nielegalnie.
Dostrzeżone zostały też przeszkody, jakie stoją na drodze wprowadzenia Parku Kulturowego w Zakopanem – brak kontynuacji prac po uchwaleniu przez Urząd Miasta ustawy intencyjnej w sprawie Parku Kulturowego Krupówki, brak architekta i plastyka miejskiego, opór wśród części przedsiębiorców, brak świadomości niektórych właścicieli lokali na temat przepisów i korzyści płynących z uporządkowania reklam i szyldów na Krupówkach oraz strat płynących z panującego chaosu. Potrzeba stworzenia Parku Kulturowego dotyczy także innych terenów miasta, a w szczególności rejonu skoczni narciarskich i Gubałówki.

Powstał pomysł zorganizowania akcji informacyjnej dla przedsiębiorców i właścicieli z Krupówek na temat obowiązujących przepisów (spotkania, listy z informacjami wysyłane przez Urząd Miasta). Swoje wsparcie zaoferowały Fundacja Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla i Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP. Na koniec, Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher zobowiązał się i dał słowo, że podejmie działania w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Krupówki.

Zachęcamy wszystkich Państwa do śledzenia postępów i wspierania inicjatywy.

Zarząd TIG podziękował Fundacji Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla i Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP za zorganizowanie spotkania.

Joomla SEO by AceSEF