NOWE WŁADZE TIG

27 maja 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Miało ono charakter sprawozdawczy i wyborczy, w związku z  kończącą się kadencję Władz Izby i Komisji Rewizyjnej. W dniu 17czerwca 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady TIG oraz wybory uzupełniające.

Przedstawiamy Państwu NOWE WŁADZE Tatrzańskiej Izby Gospodarczej:

ZARZĄD TIG
Prezesem Tatrzańskiej Izby Gospodarczej została wybrana Agata Wojtowicz  

Wiceprezesami TIG zostali:
Anna Gąsiorowska
Czesław Ślimak

Członkami Zarządu TIG zostali:
Adrzej Gut-Mostowy
Andrzej Laszczyk
Łukasz Worwa
Marcin Świerk
Bartłomiej Dyka

RADA TIG
W skład Rady TIG weszli: 
Prezes, Wiceprezesi, Członkowie Zarządu oraz
Kazimierz Maraś
Janusz Tarnowski
Krzysztof Król-Łęgowski
Dominik Kulawik

KOMISJA REWIZYJNA TIG
W skład Komisji Rewizyjnej TIG weszli:
Tomasz Węglarczyk
Andrzej Choroba
Ryszard Grzybowski


Bardzo dziękuję wszystkim Członkom Władz Izby, którzy pracowali przez ostatnie cztery lata i gratuluję nowo wybranym, licząc na dobrą  współpracę w realizacji planów i zadań naszej Izby.  

Agata Wojtowicz
Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej
Joomla SEO by AceSEF