NAGRODA GOSPODARCZA dla GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ


5 czerwca 2013 roku, podczas Gali XI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej osobiście wręczył Nagrodę Gospodarczą dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym w Polsce, nazywana przez wiele mediów „Polskim Gospodarczym Noblem".
Powodami jej wysokiej pozycji są przede wszystkim:
 • prestiż Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako osoby przyznającej
 • fakt, że kandydaci do nagrody zgłaszani byli przez najpoważniejsze organizacje gospodarcze i organizatorów najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce (kandydaci nie mogli zgłaszać się sami)
 • mała ilość przyznawanych nagród
 • jasne, czytelne i ostre kryteria przyznawania nagród, obejmujące całokształt działalności kandydatów od wyników ekonomicznych po ochronę środowiska
 • godna oprawa uroczystości wręczenia nagród, organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie

Podstawowymi celami przyznawania Nagród Gospodarczych Prezydenta RP są:
 • podziękowanie i uhonorowanie firm i zespołów naukowych, wnoszących ogromny wkład w rozwój gospodarczy kraju
 • budowanie prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki
 • tworzenie pozytywnej atmosfery wokół przedsiębiorców i ich firm, które odnoszą sukcesy na polskim i zagranicznych rynkach, tworzą nowe miejsca pracy, stosują zasady szeroko pojętej etyki w biznesie
 • promowanie pozytywnych wzorców i zachowań na rynku
 • upowszechnianie metod osiągania sukcesu w gospodarce

Do XI Edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zostało wytypowanych prawie 100 najlepszych firm i instytutów naukowo-badawczych przez 16 urzędów marszałkowskich oraz 37 instytucji zgłaszających z całej Polski, m.in.: instytucje biznesowe, fundacje, stowarzyszenia oraz przez redakcje znanych czasopism branżowych. Kapituła działająca pod przewodnictwem dr. Wiesława Rozłuckiego składająca się z 21 członków: profesorów, ekonomistów i dziennikarzy dokonała nominacji do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP na posiedzeniu Kapituły w Pałacu Prezydenckim 24 maja 2013 roku.

5 czerwca 2013 roku, w nowym Centrum Konferencyjno-Kongresowym MTP w Poznaniu, odbyła się Gala XI edycji Nagrody Gospodarczej, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej osobiście wręczył wybranym przez siebie spośród Nominowanych firm statuetki dla zwycięzców.
Oprócz PEC Geotermia Podhalańska S.A. nagrodę otrzymały:
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest najlepszym polskim przedsiębiorstwom oraz instytutom badawczym. Jest to nagroda honorowa. Laureaci otrzymują z rąk Prezydenta RP dyplom i statuetkę z brązu.

nagroda gospodarcza geotermia opt


Joomla SEO by AceSEF