MAPA WARTOŚCIOWYCH MIEJSC

Czy w Tatrach i na Podhalu są miejsca szczególnie dla Państwa cenne?
Czy są miejsca, w które człowiek nie powinien ingerować?
A może są takie, w których działalność człowieka powinna być bardziej intensywna?
 
W imieniu Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach prowadzonych w ramach projektu LINKAGE. Ich celem jest poznanie opinii mieszkańców powiatu tatrzańskiego oraz odwiedzających go turystów na temat postrzegania przyrody i krajobrazu Tatr oraz Podhala. Badania istotnie przysłużą się zwiększeniu udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni Tatr i Podhala.

Stwórzmy wspólnie MAPĘ WARTOŚCIOWYCH MIEJSC!
 
Aby wziąć udział w badaniu trzeba wejść na stronę www.MapujTatry.pl, następnie wygenerować kod dostępu i przejść dalej. Po wstępnym pytaniu pojawi się mapa oraz znaczniki, które należy na niej umieścić – do mapy dołączona jest szczegółowa instrukcja. Na mapie zaznaczają Państwo cenione przez siebie miejsca oraz lokalizacje, gdzie Państwa zdaniem określone działania i aktywności są pożądane lub wymagające intensyfikacji bądź niepożądane lub wymagające ograniczenia. Na koniec zostaną Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań na temat zarządzania obszarami chronionymi w powiecie tatrzańskim oraz w Małopolsce.
 
W zależności od ilości informacji, które zechcą Państwo przekazać, wypełnienie ankiety zajmie około 10-20 minut.
 
Ankieta jest dostępna do 31 stycznia 2015 r.
 
Badania są skierowane do pełnoletnich mieszkańców powiatu tatrzańskiego oraz turystów odwiedzających Tatry i Podhale. Udział w badaniach jest dobrowolny. W dowolnym momencie można przerwać wypełnianie ankiety.
Uzyskane od Państwa informacje są anonimowe i będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Wyniki naszych badań zostaną przekazane przedstawicielom gmin powiatu tatrzańskiego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Będą one również publikowane w formie materiałów informacyjnych projektu LINKAGE.
 
KONTAKT
Barbara Peek - koordynator badań: peek@iop.krakow.pl
dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak - koordynator projektu LINKAGE: tel. 12 664 52 02
linkage.iop.krakow.pl
www.MapujTatry.pl
Joomla SEO by AceSEF