LIST OTWARTY do Burmistrza i Przewodniczącego Rady

14 października 2015 Tatrzańska Izba Gospodarcza wraz z sześcioma innymi organizacjami z Zakopanego złożyła na ręce  Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane list otwarty do z apelem o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w sprawie połączenia Miejskiej Galerii Sztuki i Biura Promocji Zakopanego. Został on również opublikowany w Tygodniku Podhalańskim.
Oto treść listu:

Do Burmistrza i Radnych Miasta Zakopane!

Stanowczo sprzeciwiamy się zamiarowi połączenia Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem  z  Biurem Promocji Zakopanego i utworzenia na ich miejsce Zakopiańskiego Centrum Kultury.

Projekt połączenia nie ma uzasadnienia organizacyjnego i finansowego. Przedstawione do tej pory argumenty są zbyt powierzchowne i niepotwierdzone żadnymi rzetelnymi analizami. Podjęcie uchwały o połączeniu będzie w naszej ocenie niebezpiecznym „eksperymentem” i realnym zagrożeniem dla istnienia Galerii o ponad stuletniej historii i wielkich zasługach dla Zakopanego jako miasta kultury. W efekcie połączenia zostanie również zlikwidowane Biuro Promocji Zakopanego.
Dlatego domagamy się przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Zakopane NR L/662/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Zakopane, w myśl której:
„Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych ustawami,
2) w innych sprawach ważnych dla Gminy Miasta Zakopane.”

Uważamy, że sprawa przyszłości najważniejszej miejskiej instytucji kultury oraz biura odpowiedzialnego za promocję naszego miasta, którego mieszkańcy w ogromnej większości żyją przecież z turystyki, zdecydowanie wyczerpuje przesłanki zawarte w  ust. 2 cytowanego fragmentu uchwały.
Liczymy na to, że Pan Burmistrz jako człowiek honoru dotrzyma słowa danego podczas spotkania komisji kultury w dniu 2 września i wysłucha argumentów społeczeństwa Zakopanego w tej ważnej sprawie. Chodzi o przyszłość naszego miasta i domagamy się  prawa do wypowiedzenia się na ten temat!

Z poważaniem:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział Podhalański im. S. Witkiewicza
Tatrzańska Izba Gospodarcza
Stowarzyszenie „Zakopiańskie Perspektywy”
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem
Stowarzyszenie Zakopiańczyków
Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”
Made in Zakopane
Joomla SEO by AceSEF