KONKURS na POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI


ppp logoW imieniu organizatora - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do konkursu mogą przystąpić:
 • jednostki naukowe (w Polsce - jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615). W pozostałych państwach UE – jednostki naukowe określone przepisami krajowymi.)
 • przedsiębiorcy
 • konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca
z krajów Unii Europejskiej.

Udział  jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
 • produkt przyszłości jednostki naukowej
 • produkt przyszłości przedsiębiorcy
 • produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości" przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:
 • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony)
albo
 • został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony)

Zwycięzcy w konkursie „Polski Produkt Przyszłości" otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości" oraz wsparcie w promocji produktu.
Organizator konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:
 • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off
 • za projekt z branży ICT
 • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań

WNIOSKI KONKURSOWE można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:
do dnia 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30
na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

KONTAKT i INFORMACJE dotyczące konkursu:
tel. (22) 432 83 12
e-mail: konkursppp@parp.gov.pl
www.ppp.pi.gov.pl

Regulamin, formularze i inne niezbędne dokumenty TUTAJJoomla SEO by AceSEF