IV MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE


W dniach 23-25 października 2013 r. w zakopiańskim Hotelu*** Mercure Zakopane Kasprowy odbyło się IV Międzynarodowe Forum Górskie organizowane przez Członka TIG - Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury. Wśród uczestników Forum, oprócz polskich gości, obecni byli również przedstawiciele Szwajcarii, Włoch, Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy,

Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest tworzenie pozytywnej atmosfery, służącej rozwojowi współpracy gospodarczej i samorządowej oraz promocja potencjału turystycznego, a także zwiększanie atrakcyjności terenów górskich, zarówno dla inwestorów, jak i ich mieszkańców.

Tematem przewodnim konferencji była aktywność w górach - "ACTIVITY IN THE MOUNTAINS - INTERNATIONAL PARTNERSHIP". Po uroczystym otwarciu spotkania i przywitaniu gości, podczas sesji plenarnej omawiano tematykę obszarów górskich w aspektach polityki rolnej, turystyki, lecznictwa, walorów gospodarczo – przyrodniczych oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej w Polsce i w Europie.

Pierwszego dnia zorganizowano trzy równoległe panele tematyczne: „Infrastruktura Inżynierska – problemy w obszarach górskich", „Zagospodarowanie przestrzenne", „Człowiek – Kapitał – Styl Życia". Odbyło się też spotkanie samorządowców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska w temacie współpracy karpackiej.

W drugim dniu Międzynarodowego Forum Górskiego odbyła się konferencja „Pasterstwo Karpat" realizowana w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Zaprezentowano i podsumowano zakończony we wrześniu Międzynarodowy Redyk Karpacki Transhumance 2013 – wydarzenia bezprecedensowego we współczesnej historii pasterstwa, niezwykle istotnego dla aktywizacji i integracji środowisk pasterskich w krajach karpackich. Omówiono także sytuację pasterstwa w wybranych krajach regionu. Wśród prelegentów i gości znaleźli się przedstawiciele środowisk pasterskich (z Polski, Czech i Słowacji), naukowych, administracji publicznej oraz Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej z Wiednia.

Trzeciego dnia uczestników forum zaproszono na wizytę studyjno-rekreacyjną.

Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznym V Międzynarodowym Forum Górskim.


Joomla SEO by AceSEF