PRODUKT REGIONALNY gwarancją dobrego smaku


10 sierpnia 2013 r. w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem odbyła się konferencja pt. „Produkt regionalny gwarancją dobrego smaku" zorganizowana przez Tatrzańską Agencję Promocji i Kultury. Spotkanie zainaugurowało IV Europejskie Targi Produktów Regionalnych.

Zgromadzonych przywitali Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego, Pan Andrzej Skupień oraz Pani Ewa Czamańska. Główny Specjalista ds Imprez Kulturalnych i Mediów Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie dr Czesława Siekierskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego na temat kierunków rozwoju rynku produktów regionalnych w aspekcie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Kozak przybliżył rolę samorządu województwa w systemie promocji produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Poinformował też oficjalnie o podjęciu współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a Delikatesami Alma, które promować będą w swoich sklepach szeroką ofertę produktów regionalnych i tradycyjnych pod marką "Małopolski Smak". Wyroby mają pojawić się w delikatesach przed końcem roku.

O polityce Unii Europejskiej i polityce krajowej dotyczącej jakości żywności opowiedziała Pani Magdalena Głodek, Naczelnik Wydziału Oznaczeń Geograficznych Departamentu Promocji i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przybliżyła oznaczenia obowiązujące w Polsce:
  • Chronione Oznaczenie Geograficzne
  • Chroniona Nazwa Pochodzenia
  • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
Zapowiedziała też wprowadzenie w najbliższym czasie nowych, nie wymagających certyfikowania oznaczeń:
  • Produkt Górski
  • Produkt z Gospodarstwa

Polskie działania na rzecz promocji żywności wysokiej jakości poznaliśmy dzięki prezentacji autorstwa Pana Piotra Kondraciuka, Dyrektora Biura Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego. O promocji produktów lokalnych opowiedzieli też goście zagraniczni. Pan Avelio Marini, Przedstawiciel ISMEA - RRN Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprezentował doświadczenia włoskie, a Pan George Aurelian Căţean, Członek Zarządu Asociația Transhumanța Romania przedstawił sposoby budowania mocnej marki produktów lokalnych stosowane w Rumunii.

Na zakończenie spotkania odbyła się debata z uczestnictwem prelegentów i zaproszonych gości połączona z konferencją prasową.

Konferencję podsumował Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury, Pan Krzysztof Król-Łęgowski. Podziękował zebranym za udział i zaprosił na oficjalne otwarcie Targów Produktów Regionalnych oraz bankiet w namiocie na Dolnej Równi Krupowej. Zachęcał też do uczestnictwa w targach przyszłorocznych.


Joomla SEO by AceSEF