EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI - nowy projekt MARR


W imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamy do udziału w nowym projekcie „Ekspert do spraw innowacji" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferta bezpłatnych szkoleń i warsztatów skierowana jest do wszystkich prowadzących biznes w Małopolsce lub pracowników mikro i małych firm.
W trakcie szkoleń wykorzystywane są autorskie gry symulacyjne. Nowoczesne narzędzia dostarczą doświadczeń związanych z planowaniem i wdrażaniem innowacji w firmach.
Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów i obejmują zagadnienia z zakresu innowacji technologicznych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych dopasowanych do specyficznych potrzeb sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

Tematyka szkoleń dotyczy:
• zasady i metody wprowadzania na rynek nowych produktów
• metody organizacji przedsiębiorstw
• nowe trendy w marketingu
• nowatorskie techniki produkcji i dystrybucji
• rozszerzanie działalności na rynki zagraniczne (eksport)

Szkolenie outdoorowe
• terenowa gra symulacyjna, rozwija umiejętności w zakresie zarządzania stresem, konfliktem i przywództwa

Warsztat „Transfer wiedzy"
• wymiana dobrych praktyk nawiązanie kontaktów biznesowych

Szkolenia specjalistyczne „szyte na miarę" dopasowane do konkretnych potrzeb uczestników projektu. Czas i zakres szkoleń jest indywidualnie ustalany z osobą zainteresowaną.
Szkolenia odbywać się będą na terenie Małopolski. Udział w projekcie zakończony będzie otrzymaniem CERTYFIKATU potwierdzającego posiadaną wiedzę z zakresu innowacji.

Szczegóły projektu oraz rejestracja na bezpłatny cykl szkoleń znajduje się na stronie http://www.marr.pl/projekty/ekspert/szkolenia-ekspert.html
Joomla SEO by AceSEF