ECO Zakopane

W konkursie grantowym "Nasze Powietrze" realizowanym przez Krakowski Alarm Smogowy uzyskaliśmy najwyższą ocenę merytoryczną i największą ilość punktów.

Nasze cele:
  • stworzenie nowego produktu turystycznego – ekoobiektu
  • wyeliminowanie niskiej emisji w obiektach uczestniczących w projekcie
  • wdrożenie i promowanie standardów ekoturystycznych
  • stworzenie grupy przedsiębiorców dbających o środowisko, turystów i lokalną społeczność
  • zdobycie przez hotelarzy doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju turystycznego
  • podniesienie świadomości na temat źródeł, skutków i sposobów eliminowania zanieczyszczenia powietrza

STARTUJEMY podczas XVIII Tatrzańskiego Forum Gospodarczego konferencją “Czyste powietrze – produkt turystyczny Zakopanego” 6 grudnia 2016 o godzinie 9:30 w Grand Hotel Stamary.

Zapraszamy na Facebooka ECO Zakopane!

Projekt dofinansowany z programu grantowego “Nasze Powietrze” realizowanego przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej LIFE.
Joomla SEO by AceSEF