6/2017 NEWSLETTER TIG (czerwiec)

ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ
Dla kolejnej grupy przyszłych przedsiębiorców realizujemy projekt z dotacją 23 tyś zł na założenie działalności gospodarczej. W terminie 6-20 czerwca odbyły się szkolenia dla uczestników IV grupy. Po ich zakończeniu rozpoczął się blok doradztwa i pisania biznesplanów. 7 czerwca III grupa podpisała umowy o dotację – wszyscy otrzymali wnioskowane kwoty. 26 czerwca rozpoczęliśmy V nabór wniosków i kompletowanie kolejnej grupy. Nadal zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie. To już ostatnia szansa – we wrześniu odbędzie się najprawdopodobniej ostatni już nabór wniosków!
www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl

19 czerwca
ECO ZAKOPANE - spotkanie
W Hotelu Mercure Zakopane Kasprowy*** odbyło się spotkanie grupy hotelarzy, obiektów certyfikowanych w ramach projektu ECO ZAKOPANE. Dyskutowano na temat promocji i dalszych działań po zakończeniu projektu.

21 czerwca
LETNI OGRÓD SMAKÓW i POSIEDZENIE RADY TIG
W OUHG FIAN odbył się przedwakacyjny obiad “Letni ogród smaków” połączony ze spotkaniem Członków TIG oraz posiedzeniem Rady Izby. Członkowie prezentowali swoje oferty i opowiadali o podejmowanych działaniach i osiągniętych sukcesach. Podczas spotkania wystąpili też zaproszeni goście z nowotarskiej „Chatki”. Pani Grażyna Kukulska – Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu – opowiedziała o działalności koła i poprosiła o wsparcie budowy nowego budynku na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia. Zebrani członkowie zgodnie z porządkiem obrad rozpatrzyli też otrzymane pismo z prośbą o wsparcie leczenia 2 dzieci (przyznano 1000 zł) oraz podjęli uchwałę dotyczącą wkładu własnego TIG w organizację kolonii.

22 czerwca
KLASTER ENERGII
Prezes Izby Agata Wojtowicz na zaproszenie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury uczestniczyła w spotkaniu “Klaster energii – szanse i bariery rozwoju”.

27 czerwca
EKO PANEL DYSKUSYJNY NGO
Prezes Izby Agata Wojtowicz na zaproszenie Podhalańskiego Alarmu Smogowego wzięła udział w panelu dyskusyjnym organizacji pozarządowych w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA. Celem dyskusji było wypracowanie postulatów, które zostały następnie przedstawione na Eko Forum Zakopane.

26-28 czerwca
EKO FORUM ZAKOPANE
Przedstawiciele Izby wzięli udział w  I Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowiska - Eko Forum Zakopane. Tematem przewodnim była walka z zanieczyszczeniami powietrza pod hasłem: WYŁĄCZAMY NISKĄ EMISJĘ. W forum uczestniczyło około 700 osób. Wszystkie wydarzenia merytoryczne odbywały się w sali Centrum Kongresowego Gerlach w Nosalowy Dwór Resort & Spa.
Podsumowanie Forum na stronie Urzędu Miasta Zakopane

DOFINANSOWANIE KOLONII i PÓŁKOLONII Z KRUS
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego rolników w drodze przeprowadzonego konkursu przyznał Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej dofinansowanie na organizację wypoczynku letniego w formie kolonii dla 200 dzieci i półkolonii dla 70 dzieci w kwocie 176.250,00 zł.
Joomla SEO by AceSEF