4/2017 NEWSLETTER TIG (kwiecień)


3 kwietnia
KONSULTACJE PLANU TRANSPORTOWEGO DLA ZAKOPANEGO
Tatrzańska Izba Gospodarcza złożyła swoje uwagi do projektu “Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017-2025 z kierunkiem do 2030 r.”
Szczegóły na stronie www.zakopane.eu/plantransportowy
 
5 kwietnia
POSIEDZENIE RADY IZBY
Podczas spotkania podjęto uchwałę nr 3/R/2017 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 kwietnia, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komisji. Dyskutowano też na temat zorganizowanego podczas ferii zimowiska dla dzieci oraz spraw bieżących i planów działań na przyszłość.  

5 kwietnia
FIRMOWE EWOLUCJE
Tatrzańska Izba Gospodarcza w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK zorganizowała w Karczmie Przy Młynie bezpłatne otwarte warsztaty pt. “Optymalizacja podatkowa w firmie” w ramach cyklu FIRMOWE EWOLUCJE. Uczestnicy spotkania poznali wybrane instrumenty optymalizacji podatkowej oraz metody przesuwania terminu powstania zobowiązania podatkowego, zmniejszania zobowiązań podatkowych i sposoby na dodatkowe oszczędności. Już wkrótce kolejne spotkania.
Zapraszamy na stronę www.firmoweewolucje.bzwbk.pl

12 kwietnia
DRUGIE SZKOLENIE ECO ZAKOPANE
Szkolenie “Eko Zakopane czyli o marketingu wartości, współpracy i komunikacji z klientem” dla hotelarzy uczestniczących w projekcie ECO Zakopane odbyło się w sali konferencyjnej PEC Geotermia Podhalańska. Prowadził je dr Tomasz Zacłona – nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalista od marketingu, public relations, komunikacji społecznej i negocjacji, doświadczony konsultant i trener. Dodatkowo swoje przyszłe firmy zaprezentowali uczestnicy projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą: „Eko-edukacja w 3D” – Celina i Marek Zaniewscy oraz „Zielone wnętrza” – Edyta Hul i Jacek Hoły.

19 kwietnia
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIG
Celem Zgromadzenia, które odbyło się w Karczmie Przy Młynie, było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej poprzez wybór co najmniej jednego jej członka na miejsce Andrzeja Choroby. W wyniku tajnego głosowania nowym członkiem Komisji Rewizyjnej wybrany został Andrzej Kawecki. Zebrani dyskutowali też na temat wyzwań i przyszłych działań TIG oraz potrzeby i sposobów pozyskania nowych członków.

26 kwietnia
UROCZYSTE WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW ECO ZAKOPANE
15 (z 50 zgłoszonych) obiektów hotelarskich pomyślnie zakończyło proces certyfikacji w ramach projektu ECO Zakopane. Podczas uroczystości w Restauracji Mała Szwajcaria hotelarze odebrali wyjątkowe eko-certyfikaty z rąk Prezes TIG Agaty Wojtowicz oraz koordynatorki projektu Jolanty Sitarz-Wójcickiej. Certyfikat ECO Zakopane to znak jakości, potwierdzenie nowatorskiego podejścia do hotelarstwa, ekologii i innowacyjności. To wyróżnik grupy hotelarzy kreatywnych, inwestujących w przyszłość, rozumiejących jak ważna jest ochrona środowiska, edukacja, podnoszenie kompetencji  i  nowoczesne zarządzanie obiektem hotelarskim. Gratulujemy!

I zapraszamy wszystkich na stronę www.ecozakopane.eu

ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ
5 kwietnia zakończył się cykl 8 dni szkoleń stacjonarnych dla uczestników III naboru do projektu.
13 kwietnia 10 osób z pierwszej realizowanej w Zakopanem grupy (II nabór) podpisało umowy dotyczące otrzymania dotacji, które zostały przelane na konta nowych przedsiębiorców.
19 kwietnia rozpoczął się IV nabór wniosków i kompletowanie kolejnej grupy uczestników projektu.
28 kwietnia zakończył się cykl indywidualnego doradztwa, w wyniku którego powstało 12 biznesplanów dla działalności planowanych przez uczestników III naboru.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie – 23 000 zł czekają na nowych przedsiębiorców! Prosimy o przekazywanie informacji rodzinie, znajomym i wszystkim zainteresowanym.
Więcej o projekcie na www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl
Joomla SEO by AceSEF