23 000 zł czekają na Ciebie!


Ruszył klolejny nabór wniosków - zapraszamy do składania ich w terminie od 19 kwietnia do 8 maja!

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Obsługi przy Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej - uzyskają Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz pomoc przy sporządzaniu aplikacji:
+48 18 20 159 11
biuro@tig.zakopane.pl
ul. Kościuszki 15, 34-500 Zakopane

Punkt działa w imieniu partnera projektu Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Strona projektu www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl
Wniosek i niezbędne dokumenty można pobrać tutaj: www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl/do-pobrania

Na każdego kto zakwalifikuje się do projektu czeka bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 23 000 zł oraz wsparcie w formie szkoleń i doradztwa  
Szczegóły, regulamin oraz formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl
 
CEL PROJEKTU: wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 
GRUPA DOCELOWA: osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:
  • powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  • z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach
  • kobiety
 
Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 
Projekt “Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą” realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.grant zpp
realizatorzy zpp
zpp
Joomla SEO by AceSEF