Smaki Podhala

logo kwadrat 320x320 bez tla Zapraszamy na stronę internetową www.smakipodhala.eu

Projekt „Smaki Podhala” ma na celu budowanie wartości marki lokalnej w gastronomii jako inicjatywy pozytywnie kojarzonej z promocją kuchni regionalnej. Adresowany jest do właścicieli karczm, restauracji, restauracji regionalnych i gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi gastronomiczne, którzy zobowiążą się w wyniku udziału w projekcie do wprowadzenia w menu minimum jednej potrawy opartej o produkt lokalny.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt przewiduje udział 30 restauratorów z terenu Podhala.

W jego ramach planowane są między innymi warsztaty gastronomiczne dla szefów kuchni, menagerów i kelnerów. Założeniem jest zbudowanie zespołów, gdzie szef kuchni byłby alchemikiem smaków, menager kreatorem gustów gastronomicznych, a kelnerzy wzorem najlepszego serwisu. W wyniku działań założonych w projekcie każda z restauracji „opracuje” jedną potrawę flagową w oparciu o produkt lokalny. Potrawa ta stanie się flagowym daniem, wyróżnikiem na mapie ścieżki tematycznej "Smaki Podhala” .

Na zajęciach warsztatowych wypracowane będą „doszlifowane jakościowo" przepisy na specjalności regionalne, które wejdą na stałe do menu poszczególnych restauracji. Każdy obiekt będzie specjalizował się w jednej sztandarowej potrawie regionalnej, która będzie jej wyróżnikiem spośród innych obiektów gastronomicznych.

Finalną fazą projektu będzie promocja ścieżki tematycznej "Smaki Podhala” między innymi poprzez:
 • opracowanie i druk folderu z mapą ścieżki tematycznej "Smaki Podhala”
 • opracowanie strony internetowej i jej promocja na stronach internetowych partnerów, gmin oraz restauracji
 • udział w Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem w sierpniu 2014 roku, na których promowany będzie Produkt Lokalny "Smaki Podhala”
 • gala wzbogacona programem artystycznym, podczas której restauratorzy otrzymają certyfikat udziału w projekcie oraz tablicę pamiątkowa, która będzie „stacją” w ścieżce tematycznej "Smaki Podhala”.

 

"Smaki Podhala" to projekt pozytywnie wpływający na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktu z Małopolski.

Celem projektu jest wykreowanie produktu lokalnego poprzez utworzenie ścieżki kulinarnej "Smaki Podhala"
Cele szczegółowe:

 • podniesienie świadomości właścicieli lokali gastronomicznych na temat znaczenia marki lokalnej dla rozwoju przedsiębiorczości opartej na produktach lokalnych
 • inicjowanie działań zmierzających do udziału w systemie certyfikacji jakości produktów lokalnych poprzez regionalny system marketingu
 • aktywizacja właścicieli lokali gastronomicznych w kierunku edukacji na rzecz podniesienia jakości i standardu usług
 • wykreowanie przez beneficjentów specjalności kulinarnych opartych na produktach lokalnych i tradycyjnych


FINANSOWANIE
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w kwocie 89.910,00 PLN.
Współfinansowanie za pośrednictwem Funduszu Grantowego w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

REALIZACJA

BENEFICJENT
Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza

(wcześniej Stowarzyszenie Oświatowego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Podtatrza)
Suche 115A
34-520 Poronin
stowarzyszenie-oswiatowe@wp.pl
18 20 723 26

PARTNER WIODĄCY
Tatrzańska Izba Gospodarcza
ul. Krupówki 22
34-500 Zakopane
biuro@tig.zakopane.pl
18 20 159 11
www.tig.zakopane.pl

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Podhalański Zakład Produkcyjny w Zakopanem

GRUPA DOCELOWA
Właściciele i personel lokali gastronomicznych (restauracje, karczmy, gospodarstwa agroturystyczne) działających w systemie gastronomii otwartej – 30 beneficjentów ostatecznych.

LOKALIZACJA
Podtatrze – gminy: Zakopane, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Szaflary

CZAS TRWANIA PROJEKTU
12 miesięcy – od października 2013 r. do września 2014 r.

WARUNKI UDZIAŁU

 • działalność w zakresie gastronomii otwartej na terenie lokalizacji projektu
 • serwowanie kuchni regionalnej w lokalu
 • zgłoszenie chęci udziału w projekcie na specjalnym formularzu do 31.10.2013 zgłoszenia przyjmuje Tatrzańska Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie Oświatowe na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Podtatrza
 • przyjęcie regulaminu i podpisanie kontraktu
 • W przypadku dużej liczby zainteresowanych o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


KORZYŚCI

 • zwiększenie zaangażowania i współpracy rolników, lokalnych producentów, przetwórców w kreowanie i rozwój produktów lokalnych
 • stworzenie silnej lokalnej marki związanej z inicjatywą obywatelską, kojarzonej pozytywnie z wartościami przyrodniczymi, kulturowymi, krajobrazowymi i społecznymi Podhala
 • zwiększenie dostępności i sprzedaży produktów lokalnych w regionie za pośrednictwem marki lokalnej
 • zwiększenie świadomości producentów i konsumentów w zakresie ekologicznych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych walorów produktów lokalnych
 • zainicjowanie współpracy między odbiorcami i dostawcami produktów lokalnych, budowanie kanałów dystrybucji
 • podniesienie jakości produktów i usług w lokalnej gastronomii
 • promocja regionu dzięki stworzeniu nowego produktu turystycznego – lokalnej oferty gastronomicznej atrakcyjnej dla gości odwiedzających Podhale

 

 

 

partnerzy swiss fpds

Joomla SEO by AceSEF