9/2016 NEWSLETTER TIG (wrzesień)

8 września
KONFERENCJA „EDUKACJA EKOLOGICZNA I TURYSTYKA”
Tatrzańska Izba Gospodarcza wzięła udział w konferencji organizowanej przez Polski Klub Ekologiczny w Krakowie - Koło Miejskie w Gliwicach pt. „Edukacja ekologiczna i turystyka, czyli jak mądrze promować walory przyrodnicze. Prezentacja dobrych praktyk na terenach chronionych w Polsce i Norwegii”, która odbyła się w siedzibie TPN.

14 września
„ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ”
Realizujemy projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą” w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Od września 2016 do końca lutego 2018 w siedzibie Izby przy ul. Kościuszki 15 w Zakopanem będzie mieścił się Punkt Obsługi, w którym wszyscy zainteresowani założeniem działalności gospodarczej będą mogli otrzymać informacje na temat projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”, a w okresach naborów będą mogli składać wnioski.
Zapraszamy osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej - na każdego kto zakwalifikuje się do projektu czeka bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości do 23.000,00 zł oraz wsparcie w formie szkoleń i doradztwa.
Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Punkt Obsługi przy TIG działa w imieniu partnera projektu Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
CEL PROJEKTU: wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  
GRUPA DOCELOWA: osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:
  • powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  • z niepełnosprawnościami
  • niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Pierwszy nabór wniosków został zakończony 30 września, już niedługo ogłosimy termin kolejnego.
Zapraszamy na stronę projektu

15 września
INAUGURACJA PROJEKTU „ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ”
Prezes Agata Wojtowicz wzięła udział w konferencji inaugurującej projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdrój. Spotkanie otwarła Burmistrz Rabki, a następnie prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, przedstawiciele Partnerów oraz koordynator przedstawili szczegóły projektu.
Podczas konferencji zainaugurowano również drugi projekt realizowany przez FRRR pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

20 września
ZAKRĘĆ SMOG!
Polecamy doskonały film edukacyjny na temat smogu wyprodukowany przez Krakowski Alarm Smogowy pt. „Zakręć smog!”

22 września
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI – konsultacje
W biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla subregionu podhalańskiego. W trakcie spotkania zaprezentowano proponowane działania, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ramach nowego programu, był też czas na dyskusję i wyrażenie opinii.  W spotkaniu uczestniczyli członkowie Izby.
Dokumenty związane z przygotowaniem aktualizacji programu

27 września
DEBATA „WYMIEŃ PIEC”
Prezes Agata Wojtowicz wzięła udział w debacie organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego oraz Gazetę Krakowską. Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu.
Celem debaty było uświadomienie mieszkańcom ziemi podhalańskiej jak szkodliwe dla zdrowia, nieefektywne ekonomicznie i niewygodne jest używanie starych kopcących pieców węglowych i zachęcenie ich do skorzystania z dotacji na zmianę sposobu ogrzewania domów w ramach programu regionalnego. Uczestnicy i słuchacze spotkania otrzymali specjalną broszurę z informacjami, o tym kto i w jaki sposób może otrzymać dotacje.
Polecamy materiał video, zdjęcia i relację online. 30 września ukazał się też artykuł w papierowym wydaniu Gazety Krakowskiej.
Joomla SEO by AceSEF