9/2015 NEWSLETTER TIG (październik)


2-4 października
DNI KURIERÓW TATRZAŃSKICH
Tatrzańska Izba Gospodarcza została Partnerem I Dni Kurierów Tatrzańskich organizowanych przez Podhalański Hufiec ZHP. Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom sylwetek kurierów tatrzańskich - ludzi odważnych, narażających swe życie w służbie ojczyźnie. Niezłomnych żołnierzy Polski podziemnej, sportowców, przewodników, ratowników górskich oraz ludzi, którzy podjęli się trudnych i niebezpiecznych zadań kurierów i łączników.  W ciągu 3 dni odbyły się Harce Zastępów, wystawa poświęcona kurierom tatrzańskim, Rajd Śladami Kurierów Tatrzańskich oraz I Bieg Kurierów Tatrzańskich.
Dziękujemy wszystkim naszym Członkom za ufundowanie nagród: Papi Service, Geotermii Podhalańskiej S. A. i Polskim Tatrom S. A.
Kurierzy Tatrzańscy

13 października
LIST OTWARTY DO WŁADZ ZAKOPANEGO w sprawie połączenia Miejskiej Galerii Sztuki i Biura Promocji Zakopanego
Tatrzańska Izba Gospodarcza wraz z sześcioma innymi organizacjami z Zakopanego przygotowała list otwarty do Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane z apelem o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w sprawie połączenia Miejskiej Galerii Sztuki i Biura Promocji Zakopanego. Oto treść listu, który został wysłany do władz i opublikowany w Tygodniku Podhalańskim:

Do Burmistrza i Radnych Miasta Zakopane!

Stanowczo sprzeciwiamy się zamiarowi połączenia Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem  z  Biurem Promocji Zakopanego i utworzenia na ich miejsce Zakopiańskiego Centrum Kultury.

Projekt połączenia nie ma uzasadnienia organizacyjnego i finansowego. Przedstawione do tej pory argumenty są zbyt powierzchowne i niepotwierdzone żadnymi rzetelnymi analizami. Podjęcie uchwały o połączeniu będzie w naszej ocenie niebezpiecznym „eksperymentem” i realnym zagrożeniem dla istnienia Galerii o ponad stuletniej historii i wielkich zasługach dla Zakopanego jako miasta kultury. W efekcie połączenia zostanie również zlikwidowane Biuro Promocji Zakopanego.
Dlatego domagamy się przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Zakopane NR L/662/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Zakopane, w myśl której:
„Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych ustawami,
2) w innych sprawach ważnych dla Gminy Miasta Zakopane.”


Uważamy, że sprawa przyszłości najważniejszej miejskiej instytucji kultury oraz biura odpowiedzialnego za promocję naszego miasta, którego mieszkańcy w ogromnej większości żyją przecież z turystyki, zdecydowanie wyczerpuje przesłanki zawarte w  ust. 2 cytowanego fragmentu uchwały.
Liczymy na to, że Pan Burmistrz jako człowiek honoru dotrzyma słowa danego podczas spotkania komisji kultury w dniu 2 września i wysłucha argumentów społeczeństwa Zakopanego w tej ważnej sprawie. Chodzi o przyszłość naszego miasta i domagamy się  prawa do wypowiedzenia się na ten temat!

Z poważaniem:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział Podhalański im. S. Witkiewicza
Tatrzańska Izba Gospodarcza
Stowarzyszenie „Zakopiańskie Perspektywy”
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem
Stowarzyszenie Zakopiańczyków
Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”
Made in Zakopane

Treść uchwały intencyjnej podjętej przez Radę Miasta

13 października
SPOTKANIE: „Ruch turystyczny na Podhalu – raport na podstawie danych z badania ruchu turystycznego Małopolski w 2014 i 2015 roku”
Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz oraz Członek zarządu TIG i Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy zaprezentowali raport opracowany na podstawie badania ruchu turystycznego Małopolski w 2014 i 2015 roku. Wybrane dane dotyczyły cech społeczno-demograficznych i pochodzenia osób odwiedzających Podhale, charakterystyki przyjazdów oraz poziomu zadowolenia z pobytu.
Wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu dziękujemy za dyskusję oraz pomysły. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda nam się wspólnie zrealizować badania ruchu turystycznego w naszym regionie, które będą dla Państwa wartościowym źródłem wiedzy, pomogą w przygotowaniu optymalnej oferty turystycznej i przyczynią się do osiągania lepszych efektów ekonomicznych.

14-16 października
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WITKIEWICZOWSKA „Wokół Witkiewiczów”
Konferencja odbyła się w ramach cyklu spotkań z okazji obchodów „Roku Witkiewiczów” z okazji 100 rocznicy śmierci Stanisława Witkiewicza i 130 rocznicy urodzin jego syna – Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dwudniowy program podzielono na ciekawe bloki tematyczne:
•    Obraz świata w twórczości Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów w perspektywie dyskursów po-nowoczesnych: interpretacje kulturowo-filozoficzne, historiozoficzne i  artystyczne
•    Recepcja Witkiewiczów za granicą, twórczość w przekładach
•    Kobiecość i cielesność w sztuce Witkiewiczów w refleksjach filozoficznych i kulturowych
•    Przyjaźnie, spotkania, genealogie
•    Gościnny blok literacki
•    Witkacy – filozofia i jej pogranicza
•    Sztuki plastyczne
•    Epistolografia, językoznawstwo
•    Spory i portrety literackie, twórczość teatralna
•    Architektura

Organizatorem konferencji było Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem we współpracy z Miastem Zakopane w partnerstwie z Biurem Promocji Zakopanego.
Obrady odbyły się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 42 w Zakopanem.
W konferencji uczestniczyła Prezes Izby Agata Wojtowicz, a Tatrzańska Izba Gospodarcza była Partnerem wydarzenia.
Wsparli je również indywidualnie nasi Członkowie: Grupa Trip, Polskie Tatry SA i “Zako Rent” Gąsiorowscy, którym w imieniu Organizatora bardzo dziękujemy.
Szczegóły konferencji

15-16 października
WARSZTATY „Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego według konwencji UNESCO z 2003 r. na przykładzie wybranych działań z terenu Polski”
Przedstawiciele Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Biuro Promocji Zakopanego, które odbyły się w Hotelu Crocus.
Celem warsztatów była prezentacja wartościowych działań zmierzających do ochrony niematerialnych dóbr kultury, które jednocześnie wpisują się w standardy ochrony dziedzictwa niematerialnego propagowane przez UNESCO w ramach Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Praktycy działający w tej sferze podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu min. sposobów ochrony, dokumentacji, identyfikacji oraz promocji dziedzictwa niematerialnego.
Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe

21 października
SPOTKANIE „Szanse rozwoju małych i średnich firm w oparciu o Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 oraz możliwości wykorzystania środków unijnych przez lokalne samorządy”
Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" przy ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu i poświęcone było omówieniu tematu wsparcia przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Rafał Solecki zaprezentował „Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wsparcie sektora MŚP oraz działalności samorządu.” Paweł Szostak z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił możliwości wsparcia oferowane przez MARR (fundusze, dotacje, pożyczki, konsultacje i doradztwo, szkolenia, seminaria i konferencje, wynajem nieruchomości) i zaprosił do punktu konsultacyjnego w Nowym Targu.
Organizatorami spotkania były Tatrzańska Izba Gospodarcza i Nowotarska Izba Gospodarcza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

22-23 października
VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE „Perspektywy rozwoju komunikacji w regionach górskich”
Forum uroczyście otworzył Starosta Powiatu Tatrzańskiego - Pan Piotr Bąk. Wszystkich zebranych powitał również Przewodniczący Rady Programowej MFG – senator Stanisław Hodorowicz.
Pierwszego dnia na temat możliwości rozwiązań komunikacyjnych z zastosowaniem kolei linowych opowiedzieli prof. dr hab. inż. Marian Wójcik i dr Tomasz Rokita z Katedry Transportu Linowego AGH. Odbył się również panel ekspertów, który poprowadził prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej. Na koniec Pan Wojciech Bydliński z firmy „Supersnow” zaprezentował możliwości wykorzystania miejskich obszarów aktywności w zimie, a Panie Barbara Dąbek i Patrycja Andrzejewska z Centrum UNEP-GRID Warszawa przedstawiły Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania przestrzeni w Karpatach, opracowany w ramach Projektu "Karpaty Łączą".
Drugi dzień rozpoczęła prezentacja Kierownika Kontraktu PKP PLK S.A. w Krakowie – Pana Piotra Majerczaka pt. „Nowe rozwiązania w zakresie komunikacji kolejowej na linii Kraków-Zakopane”.
Następnie Dyrektor Projektu Studium Wykonalności dla linii zakopiańskiej, Pan Piotr Ziętek zaprezentował program rewitalizacji już istniejącej linii kolejowej Kraków-Zakopane. O światowych rozwiązaniach komunikacji miejskiej z wykorzystaniem kolei linowych (głównie na przykładzie Ameryki Południowej) opowiedziała Pani Claudia Feurstein z Firmy Doppelmayr Austria.
O tym jak budowa kolei do Zakopanego wpłynie na rozwój Podtatrza mówił Naczelnik Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, Pan Maciej Panasiewicz. Następnie, kontynuując wystąpienie z poprzedniego dnia, prof. dr hab. inż. Marian Wójcik przedstawił projekt budowy kolei linowo-terenowej na odcinku Rondo im. Jana Pawła II - Kuźnice w Zakopanem. Prelekcję na temat komunikacji lotniczej w regionach górskich wygłosił dr Jan Pamuła, Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Zagadnienia dotyczące komunikacji drogowej poruszyli Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Krakowie, Pan Tomasz Pałasiński („Modernizacja drogi krajowej S7 i 47 Zakopane-Kraków) i Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pani Marta Maj („Drogi lokalne Podtatrza i komunikacja w przyszłości”). Na zakończenie o systemie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Rowerowe Zakopane” opowiedział Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Zakopane, Pan Wojciech Stankiewicz, a "Problematykę i projekty rozwiązań komunikacyjnych w Zakopanem" w kontekście inwestycji komunikacyjnych miasta i dążenia do stworzenia spójnego systemu ekologicznej, sprawnej i wygodnej komunikacji zaprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane, Pan Wiktor Łukaszczyk.
Dwudniowe VI Międzynarodowe Forum Górskie podsumował Przewodniczący Rady Programowej prof dr hab. Stanisław Hodorowicz. Po zebraniu wniosków i rezolucji od uczestników spotkania i prelegentów przedstawiciele Starostwa Tatrzańskiego i Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego opracują wspólny tekst podsumowujący tegoroczne Forum.
Strona internetowa MFG
Joomla SEO by AceSEF