8/2015 NEWSLETTER TIG (wrzesień)


3 września
ZAKOPANE MA PARK KULTUROWY!
Podczas sesji Rady Miasta Zakopane radni podjęli uchwałę powołującą w Zakopanem „Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki”. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. Bardzo nas cieszy, że po wieloletnich staraniach i pracach nad uporządkowaniem chaosu panującego na zakopiańskich Krupówkach, w końcu udało się podjąć uchwałę, która wprowadzi szczegółowe regulacje pozwalające uporządkować przestrzeń publiczną w naszym mieście. Mamy nadzieję, że podobnymi przepisami uda się objąć również inne, wartościowe obszary w Zakopanem.
Treść podjętej uchwały

3 września
ZAMIAR POŁĄCZENIA MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI I BIURA PROMOCJI ZAKOPANEGO
Mimo sprzeciwu środowiska artystów, zakopiańskich organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańców miasta, Rada Miasta Zakopane podjęła Uchwałę nr XII/180/2015 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biura Promocji Zakopanego oraz Miejskiej Galerii sztuki im. hr. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Zakopiańskie Centrum Kultury. W naszej ocenie projekt połączenia nie ma uzasadnienia finansowego i organizacyjnego. Brak przedstawienia analizy przedsięwzięcia, ram organizacyjnych, wyników finansowych, a przede wszystkim korzyści społecznych pokazuje nieprzygotowanie koncepcji projektu.
W wyniku połączenia zniknie z Zakopanego instytucja kultury o ponad stuletniej tradycji. W myśl art. 19 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej akt połączenia spowoduje wykreślenie Miejskiej Galerii Sztuki z rejestru instytucji kultury. W taki sam sposób zniknie również Biuro Promocji Zakopanego – instytucja o którą ponad 10 lat temu zabiegaliśmy w celu lepszej promocji naszego miasta. Uważamy, że projekt połączenia Miejskiej Galerii Sztuki z Biurem Promocji jest chybionym pomysłem rozmijającym się z dotychczasową misją obu instytucji. W ich miejsce ma powstać Zakopiańskie Centrum Kultury – twór o nieznanym zakresie działalności, strukturze i zasadach funkcjonowania.
Tatrzańska Izba Gospodarcza wystosowała pismo do Burmistrza, Wiceburmistrzów i Radnych wyrażając swój sprzeciw wobec planowanego połączenia oraz wnosząc o pilne przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych obejmujących nie tylko środowisko artystyczne, ale również gospodarcze oraz mieszkańców Zakopanego.
Treść podjętej uchwały

28 września
POSIEDZENIE ZARZĄDU TIG
Zarząd Izby spotkał się w siedzibie Geotermii Podhalańskiej. Dyskutowano na temat programu Tatrzańskiego Forum Gospodarczego, podjęto także uchwały w sprawie skierowanych do Izby próśb o pomoc i wsparcie finansowe.

30 września
KONFERENCJA „WIĘCEJ NIŻ ENERGIA”
Wiceprezes TIG, Pan Czesław Ślimak uczestniczył w spotkaniu "Więcej niż energia - energetyka obywatelska dla czystego powietrza w Małopolsce", które odbyło się w zakopiańskim Hotelu Belvedere. Podczas konferencji zaprezentowana została kampania „Więcej niż energia. Energetyka obywatelska”, dobre praktyki i perspektywy rozwoju energetyki, korzyści wynikające z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz źródła finansowania energetyki obywatelskiej.
Więcej niż energia
Joomla SEO by AceSEF