8/2013 NEWSLETTER TIG (listopad)


SMAKI PODHALA – ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI
Z końcem października zakończyła się rekrutacja uczestników do Projektu Smaki Podhala.
 
20 listopada
POSIEDZENIE ZARZĄDU TIG
Protokół z posiedzenia dostępny w biurze Izby.

22 listopada
XV TATRZAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE
i JUBILEUSZ 20 lat TATRZAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
Jak przy każdym jubileuszu, a szczególnie tak wyjątkowym, było trochę historii i dużo wspomnień. Prezes TIG Agata Wojtowicz, Wiceprezes Czesław Ślimak i były wieloletni Prezes Andrzej Kawecki opowiedzieli o powstaniu Izby, jej pierwszych działaniach oraz inicjatywach i osiągnięciach aż do dnia dzisiejszego. Z okazji jubileuszu przyznano szczególne wyróżnienia i statuetki Członkom Izby.
W kategorii FIRMA DWUDZIESTOLECIA statuetki otrzymali:
Grupa TRIP Sp. z o. o., Polskie Koleje Linowe S. A. oraz Zako Rent s. c., wyróżnienie przyznano firmie Fachbud s. c.
W kategorii OSOBOWOŚĆ-MENADŻER statuetki odebrali:
Andrzej Kawecki, Czesław Ślimak i Tomasz Węglarczyk.
Statuetki za DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ otrzymali:
Anna Gąsiorowska, Agata Wojtowicz i Andrzej Choroba.
Wyróżnieni zostali też HONOROWI CZŁONKOWIE Tatrzańskiej Izby Gospodarczej:
Andrzej Kawecki i Andrzej Laszczyk.

Tatrzańskie Forum Gospodarcze, również jubileuszowe, bo organizowane po raz piętnasty, poświęcone zostało zagadnieniom: samorządu gospodarczego oraz kształtowania przestrzeni publicznej i parku kulturowego. Gościem specjalnym była Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego.

SAMORZĄD GOSPODARCZY – wyzwania przyszłości
Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, opowiedziała o „Roli samorządu gospodarczego z perspektywy Parlamentu Europejskiego”.
Piotr Dyrek, Główny Specjalista ds. Przedsiębiorczości  w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przedstawił prezentację „Polityka regionalna a samorząd gospodarczy”.
Czesław Ślimak, Wiceprezes Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, zaprezentował „Rolę samorządu gospodarczego w warunkach lokalnych”.

PARK KULTUROWY – szansa na reaktywację Zakopanego
Swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem i cennymi radami podzielili się zaproszeni eksperci:
Konrad Myślik, specjalista w dziedzinie marketingu miejskiego i PR, mówił o roli przestrzeni publicznej oraz o złych i dobrych sposobach jej kształtowania. Przekonywał, że porządek w przestrzeni publicznej wcale nie szkodzi przedsiębiorcom.
Anna Włodarczyk, Koordynator Zespołu Kontrolnego ds. Parku Kulturowego Stare Miasto Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM Krakowa, opierając się na własnych doświadczeniach, ze szczegółami opowiedziała o działaniach, które należy podjąć aby wprowadzić uchwałę o parku kulturowym.
Dawid Hajok, Członek Zarządu Fundacji Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla, apelował do mediów i lokalnych liderów opinii publicznej o podejmowanie inicjatyw na rzecz parku kulturowego.
Piotr Manowiecki ze Stowarzyszenia Miasto Moje A W Nim pokazał przykłady dobrych i złych rozwiązań dotyczących kształtowania publicznej przestrzeni, tworzenia i umieszczania reklam oraz budowania systemu informacji miejskiej.
Więcej o Forum TUTAJ

25 listopada
SMAKI PODHALA – Kapituła wybrała 30 uczestników
Po długiej i burzliwej dyskusji ze wszystkich zgłoszeń Kapituła Projektu Smaki Podhala  wybrała „szczęśliwą trzydziestkę”.
Pełna lista uczestników projektu TUTAJ

28 listopada
SMAKI PODHALA – szkolenie „Diagnoza stanu gastronomii”
Szkolenie połączone ze spotkaniem organizacyjnym było pierwszą okazją poznania się dla wszystkich biorących udział w projekcie Smaki Podhala. Omówiliśmy sprawy organizacyjne, przedstawiliśmy wymagane dokumenty i zaprosiliśmy wszystkich na wyjazd studyjny do Doliny Raby, który zostanie zrealizowany już w grudniu.
W części szkoleniowej Prezes TIG Agata Wojtowicz zaprezentowała diagnozę stanu lokalnej gastronomii na tle danych ogólnopolskich. Opisała stan obecny, zdiagnozowała i wymieniła problemy oraz bariery, na które napotykają podhalańscy gastronomowie oraz zaproponowała korzystne zmiany. W ten oto sposób powstał katalog 7 grzechów głównych podhalańskiej gastronomii. Dyskusję wsparli członkowie Kapituły: Sylwester Lis, Kazimierz Furczoń i Koordynator Projektu Krystyna Zabrzewska.
Strona projektu Smaki Podhala TUTAJ

Joomla SEO by AceSEF