6/2015 NEWSLETTER (lipiec)


PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z PODHALA
Półkolonie organizowane przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą we współpracy z Gminą Poronin i finansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ze środków charytatywnych TIG oraz przez Gminę Poronin, odbyły się w dwóch terminach: 29.06-10.07 i 13-24.07.2015 r. Z tegorocznych półkolonii skorzystało 81 dzieci.
Półkoloniści mieli zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pielęgniarki, drugie śniadania i obiady, ubezpieczenie, transport, program turystyczny i kulturalny. Dzięki zaangażowaniu Członków TIG oraz innych wspierających nas firm i instytucji w programie półkolonii znalazło się wiele niezwykle ciekawych zajęć i atrakcji. Wszystkim zaangażowanym w organizację BARDZO DZIĘKUJEMY za pomoc.

KOLONIE DLA DZIECI Z PODHALA
Organizowany przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą letni wypoczynek dla dzieci finansowany jest z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz ze środków charytatywnych TIG. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z KRUS na zorganizowanie kolonii łącznie dla 95 dzieci.
W terminie 23 lipca – 6 sierpnia koloniści wypoczywali nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie, na terenie obszaru leśnego Bory Tucholskie. Natomiast między 11 a 25 sierpnia odbędzie się wyjazd nad morze do Jastrzębiej Góry.
Podczas dwutygodniowych pobytów kolonijnych dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i pielęgniarki oraz wyżywienie, ubezpieczenie, transport i bogaty program turystyczno-kulturalny obejmujący: wycieczki piesze i autokarowe, warsztaty plastyczne, zajęcia na basenie, plażowanie, kąpiele w morzu i jeziorze, ogniska, dyskoteki, konkursy, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, rekreacyjne, sportowe i krajoznawcze.

14 lipca
PARK KULTUROWY – WYNIK KONSULTACJI
Burmistrz Miasta Zakopane podsumował przeprowadzone konsultacje i poinformował, że „w związku z potrzebą szczegółowego i dokładnego rozpatrzenia licznych uwag i propozycji do projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki” trwają ustalenia szczegółowych zapisów projektu uchwały”.
Wynik konsultacji społecznych

15 lipca
POSIEDZENIE RADY TIG
Posiedzenie Członków Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się w siedzibie PEC Geotermia Podhalańska S. A. przy ul. Nowotarskiej 35A w Zakopanem o godzinie 15:00.

Podczas spotkania dyskutowano o:
  • projekcie POCIĄG-AUTOBUS-GÓRY i konieczności poparcia inicjatywy stworzenia szybkiego połączenia kolejowego z Krakowa do Zakopanego i Nowego Sącza. Zaproponowano aby tematem przewodnim nadchodzącego Tatrzańskiego Forum Gospodarczego był transport i komunikacja w regionie. Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury poinformował o tematyce Międzynarodowego Forum Górskiego, którą ma być „Dostępność komunikacyjna Podtatrza”. 
  • prawie szlaku – utworzono wewnętrzny zespół, który ma zając się przygotowaniem materiałów, pism, strony internetowej, petycji oraz innych form promujących poparcie dla rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy. Podstawowe założenia „prawa szlaku” jeszcze raz przybliżyli zebranym Andrzej Laszczyk i Andrzej Gut-Mostowy.
  • parku kulturowym obszaru ulicy Krupówki – mówiono o trwających konsultacjach społecznych i konieczności jak najszybszego podjęcia uchwały przez Burmistrza. Andrzej Choroba zaproponował dodatkowe regulacje ograniczające uciążliwy ruch samochodowy w centrum miasta (korki, smog, liczne stłuczki, hałas), zaostrzenie przepisów dotyczących utrzymania czystości w mieście oraz wytyczenie szlaków (konkretne ulice poza centrum) dla dorożek konnych.

Na koniec rozpatrzono dwa pisma z prośbami o wsparcie. Przyznano dofinansowanie na wyjazd dzieci ze świetlicy parafialnej Najświętszej Rodziny. W sprawie dofinansowania operacji dla małego Antoniego z Kościeliska również zdecydowano o przyznaniu dofinansowania, jednak pod warunkiem bardziej szczegółowego rozeznania sytuacji.

30 lipca
PARK KULTUROWY – PROJEKT UCHWAŁY PO KONSULTACJACH
Na stronie Urzędu Miasta Zakopane opublikowano gotowy projekt uchwały o Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki. Niestety pomimo przeprowadzonych konsultacji społecznych, w projekcie nie znalazły się zmiany wypracowane w trakcie licznych spotkań zwolenników i przeciwników uchwały z przedstawicielami Urzędu Miasta.
Urząd Miasta Zakopane nie przedstawił też żadnego uzasadnienia odrzucenia zgłaszanych poprawek, ani uzasadnienia zapisów, które ostatecznie znalazły się w projekcie.
Aktualny projekt uchwały
Joomla SEO by AceSEF