6/2013 NEWSLETTER TIG (wrzesień)


9 września
POSIEDZENIE ZARZĄDU TIG
Protokół posiedzenia dostępny jest w biurze Izby.

10 września
GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zarząd TIG zgłosił z ramienia Tatrzańskiej Izby Gospodarczej kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję – Pana Tomasza Węglarczyka. Niestety, z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rada nie została powołana. Oczekujemy na zmianę uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego i powtórny nabór kandydatów.

18 września
PARK KULTUROWY - spotkanie z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIASTA
Prezes TIG Agata Wojtowicz oraz Prezes Towarzystwa Zakopiańskie Perspektywy Iwona Pawłowska spotkały się z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Jerzym Zacharko w sprawie uchwały o Parku Kulturowym, nad którą pracuje obecnie Urząd Miasta Zakopane. Przewodniczący zgodził się z potrzebą uporządkowania przestrzeni publicznej w naszym mieście i dał nadzieję na zakończenie prac nad Parkiem Kulturowym do końca 2013 roku.
Aktualne informacje znajdą Państwo TUTAJ

16-18 września
III EUROPEJSKI KONGRES MSP - podsumowanie
Tatrzańska Izba Gospodarcza była Partnerem Wspierającym tegorocznej edycji kongresu, która zgromadziła ponad 3000 uczestników, w tym 190 panelistów i 170 gości zagranicznych z 35 krajów. W ramach kongresu odbyło się aż 56 wydarzeń. Efektem debat, spotkań, wymiany poglądów oraz doświadczeń będzie opublikowanie wniosków i spostrzeżeń dotyczących problemów oraz możliwości dalszego rozwoju sektora MŚP w formie rekomendacji. Już wkrótce zostaną one wręczone przedstawicielom rządu, samorządów, świata biznesu, środowiska nauki i przedsiębiorcom oraz przekazane na ręce Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Więcej informacji TUTAJ

19-21 września
SZKOŁA KARPACKICH LIDEREK - podsumowanie
Agata Kaczor – asystentka Zarządu Izby wzięła udział w cyklu warsztatów przeznaczonych dla przedstawicielek karpackich organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych imających na celu wzmocnienie kompetencji kobiet w zakresie udziału w procesach podejmowania decyzji. Organizatorem warsztatów było Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" - po zapoznaniu się z założeniami, celami i zasadami funkcjonowania Zarząd TIG rozważy propozycję przystąpienie do Porozumienia.
Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.porozumieniekarpackie.pl

30 września
JUBILEUSZ 20-lecia PEC GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ
Geotermia Podhalańska S.A. powstała w grudniu 1993 roku z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Już w 1994 roku uruchomiono pilotażową fazę projektu „Zaopatrzenie w ciepło wsi Bańska Niżna" - pierwszą w Polsce działającą instalację geotermalną. Misją spółki jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zawartych w wodach geotermalnych do celów centralnego ogrzewania i przygotowywania cieplej wody użytkowej, klimatyzacji, turystyki i rekreacji oraz balneologii. W ciągu ostatnich lat przedsiębiorstwo zostało wyróżnione prestiżowymi nagrodami:
  • Gazelą Biznesu 2011 za dynamiczny rozwój,
  • Małopolską Nagrodą Gospodarczą 2012 w kategorii „Mały i Średni Przedsiębiorca" potwierdzającą wkład w rozwój gospodarczy województwa oraz jego promocję,
  • IV miejscem w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (Dziennik Gazeta Prawna),
  • tytułem Rynkowy Lider Innowacji 2013 za „Jakość, Kreatywność, Efektywność",
  • Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP 2013 w kategorii „Zielona Gospodarka" za wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarki.
Geotermia Podhalańska jest partnerem wielu akcji charytatywnych i kulturalnych, które nawiązują do dorobku kulturowego Podhala. Wspiera organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, włącza się też w wydarzenia kulturalne oraz akcje związane z promocją sportu i aktywności wysokogórskiej.
Prezes TIG Agata Wojtowicz i Członek Zarządu Janusz Tarnowski wzięli udział w obchodach 20-lecia Geotermii Podhalańskiej S.A. - wieloletniego i zasłużonego Członka Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Sesja jubileuszowa oraz uroczysty bankiet odbyły się w Hotelu*** Mercure Zakopane Kasprowy w ramach IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego.
Nagroda Gospodarcza dla Geotermii Podhalańskiej TUTAJ
Joomla SEO by AceSEF