5/2013 NEWSLETTER TIG (sierpień)


10 sierpnia
KONFERENCJA i TARGI PRODUKTÓW REGIONALNYCH
Przedstawiciele Zarządu TIG wzięli udział w konferencji pt. „Produkt regionalny gwarancją dobrego smaku” otwierającej IV Europejskie Targi Produktów Regionalnych.

13 sierpnia
SPOTKANIE w SPRAWIE PARKU KULTUROWEGO
Przedstawiciele TIG, Stowarzyszenia Zakopiańskie Perspektywy i Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami spotkali się w Urzędzie Miasta z przedstawicielami władz i urzędnikami. Rozmawiano o konieczności uporządkowania Zakopanego poprzez wprowadzenie przepisów Parku Kulturowego. Podsumowując spotkanie burmistrzowie zadeklarowali, że projekt uchwały powołującej Park Kulturowy Krupówki trafi do Przewodniczącego Rady Miasta na początku września 2013 r.

13 – 27 sierpnia
KOLONIE NAD MORZEM - podsumowanie
W sierpniu dzięki dofinansowaniu z Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i środkom TIG dzieci z Podhala spędziły dwa tygodnie nad morzem, w Jastrzębiej Górze. Był to już ostatni w tym roku letni wyjazd kolonijny organizowany przez Izbę.

20 sierpnia
ZMIANY PRZEPISÓW o ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku, Poseł na Sejm RP, Pan Michał Jaros    zwrócił się do Tatrzańskiej Izby Gospodarczej z prośbą o zaopiniowanie projektu zmian w Kodeksie Pracy i Ustawie o związkach zawodowych.
Zarząd TIG po zebraniu informacji od Członków Izby pozytywnie ocenił przedstawione  propozycje i poparł projekt uchwały.

20 sierpnia
SPOTKANIE z BURMISTRZEM – PRZYSTĄPIENIE do MOT
Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, Agata Wojtowicz spotkała się z Zastępcą Burmistrza Miasta, Mariuszem Koperskim w sprawie członkostwa Miasta Zakopane w Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

SMAKI PODHALA – logo projektu
Mamy już logo projektu. Niedługo zaprosimy też Państwa na stronę internetową poświęconą w całości Smakom Podhala.
Joomla SEO by AceSEF