4/2014 NEWSLETTER TIG (kwiecień)


1 kwietnia
ZMIANA SIEDZIBY TIG
Nowe biuro Izby znajduje się obecnie przy ulicy Kościuszki 15 w Zakopanem – po prawej stronie Urzędu Miasta. Zapraszamy w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9:00 – 17:00, TELEFON bez zmian 18 20 159 11.  

7 kwietnia
SPOTKANIE z profesorem ZBIGNIEWEM MYCZKOWSKIM w sprawie Parku Kulturowego Krupówki
W sali obrad Urzędu Miasta wystąpił ceniony ekspert z zakresu ochrony i kształtowania obszarów chronionych oraz krajobrazu, profesor Zbigniew Myczkowski. Opowiedział o swoim udziale w tworzeniu planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie. Szczegółowo przedstawił najważniejsze elementy dokumentu i doradził jak powinny wyglądać prace nad nim. Potwierdził potrzebę stworzenia planu ochrony dla każdego parku kulturowego, ale podkreślił, że może on być wykonany już po podjęciu uchwały i ma za zadanie jej uszczegółowienie. Nie należy  więc odsuwać w czasie podjęcia uchwały o Parku Kulturowym Krupówki.

Więcej informacji i zdjęcia na stronie Urzędu Miasta Zakopane

11 kwietnia
SŁOWACKO-POLSKIE SEMINARIUM GOSPODARCZE „Polska – partner handlowy i inwestycyjny”
Seminarium w Popradzie zorganizowali: Słowacka Izba Handlowa i Przemysłowa w Preszowie oraz Słowacko-Polskie Stowarzyszenie Handlu i Inwestycji PRO POLONIA i SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r.o., przy wsparciu Ambasady RP w Bratysławie. Spotkanie odbyło się przy okazji wystawy budowlanej i wyposażenia domów w hali targowej Tatra Expo.
W seminarium wzięło udział około 40 przedstawicieli firm słowackich i polskich, samorządu gospodarczego i administracji. Tatrzańską Izbę Gospodarczą reprezentowali: January Świerk (Restauracja Mała Szwajcaria), Marcin Gąsiorowski (Zako Rent), Marcin Świerk i Grzegorz Bucki (Region Tatry)

Tematyka konferencji dotyczyła przede wszystkim:
słowacko-polskiej współpracy gospodarczej, w szczególności w regionach przygranicznych
możliwościach udzielenia wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwow, w szczególności w ramach współpracy transgranicznej
wykorzystania środków europejskich dla wsparcia inicjatyw gospodarczych
aspektów prawnych działalności biznesowej w branży budowlanej
Spotkanie było okazją dla promocji polsko-słowackiej współpracy gospodarczej oraz walorów Polski jako dużego partnera gospodarczego. Była też okazja nawiązania nowych i cennych relacji biznesowych.

O seminarium można również przeczytać na stronie TIG

16 kwietnia
POSIEDZENIE RADY TATRZAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady TIG odbyło się w siedzibie PEC Geotermia Podhalańska.

Prezes Agata Wojtowicz zrelacjonowała uroczystość obchodów 15-lecia powstania powiatu tatrzańskiego, która odbyła się 15 marca 2014 r. i oficjalnie pogratulowała Członkom TIG, którzy podczas spotkania zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi.

Podjęto uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 28 maja 2014 roku.
 
Zaproszeni goście: Jan Lasyk Członek Zarządu PKL S. A. oraz  Łukasz Chmielowski Członek Zarządu PKG przedstawili koncepcję inwestycyjną Polskich Kolei Linowych w paśmie Gubałówki jako projekt poszerzenia oferty turystyczno-narciarskiej Zakopanego.  Dyskutowano  również o inwestycjach na Kasprowym Wierchu, w Kotle Goryczkowym oraz w Szczawnicy i Krynicy. Koncepcja ze względu na innowacyjność i bardzo ciekawy projekt rozwoju Gubałówki wzbudziła ogromne zainteresowanie i wywołała długą dyskusje wśród Członków.
 
Wiceprezes Czesław Ślimak  zaprezentował ideę budżetu obywatelskiego i opowiedział o projekcie Pilotażowego Budżetu Obywatelskiego w Zakopanem.

W kolejnym punkcie spotkania Prezes Agata Wojtowicz zaprezentowała projekt „Rodzinne Zakopane”, w ramach którego zachęcała Członków Izby do przygotowania specjalnej oferty dla rodzin z dziećmi podczas weekendu 30.05-1.06.2014 r.
Członek Zarządu January Świerk przekazał informacje na temat konferencji „Polska – partner handlowy i inwestycyjny”, która odbyła się 11 kwietnia 2014 roku w Popradzie na Słowacji.
Na zakończenie spotkania Prezes Agata Wojtowicz podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła życzenia świąteczne. Świąteczne redykołki podarował przybyłym Członkom Dyrektor TARPiK-u Krzysztof Król Łęgowski.

Relacja z posiedzenia Rady TUTAJ

17 kwietnia
LIII SESJA RADY MIASTA ZAKOPANE - głosowanie nad Parkiem Kulturowym Krupówki
Podczas posiedzenia przeprowadzono głosowanie nad przygotowanym przez Burmistrza Miasta Zakopane projektem Uchwały o Parku Kulturowym Krupówki. Na 18 obecnych Radnych, 8 głosowało za, a 10 przeciw. Uchwała o Parku Kulturowym Krupówki przedstawiona przez Burmistrza mimo pozytywnej opinii konserwatora wojewódzkiego została odrzucona.

Własny projekt uchwały przygotował Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Zacharko, który mimo wcześniej publicznie złożonej obietnicy, nie przedstawił go na sesji. Gotowy projekt ma zostać opublikowany na stronie Urzędu Miasta, mają też być przeprowadzane konsultacje społeczne.   

Relację z LIII Sesji Rady Miasta można oglądnąć TUTAJ

23 kwietnia
Spotkanie w sprawie AKCJI RODZINNE ZAKOPANE
W ramach przygotowań do projektu zaplanowanego na weekend 30- 31 maja oraz 1 czerwca 2014 Prezes Izby Agata Wojtowicz spotkała się z Dyrektorem Biura Promocji Zakopanego Andrzejem Kaweckim aby wspólnie ustalić strategię i plan działania. Szczegóły projektu mającego na celu zachęcenie turystów do przyjazdu do Zakopanego zostaną wkrótce przekazane.

23 kwietnia
WICEPREZES TIG Czesław Ślimak członkiem Zespołu ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do zespołu Tatrzańska Izba Gospodarcza zgłosiła jako swojego kandydata Czesława Ślimaka. Decyzją Burmistrza Zakopanego do prac zespołu ostatecznie zostali wybrani  przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych: Pan Andrzej Obstalecki (Klub Sportowy Zakopane) oraz Pan Czesław Ślimak (Tatrzańska Izba Gospodarcza).

Zapraszamy na stronę poświęconą konsultacjom
Joomla SEO by AceSEF