4/2013 NEWSLETTER TIG (lipiec)


1 - 14 lipca
PÓŁKOLONIE - podsumowanie
Dzięki wsparciu oraz pomocy lokalnych firm i instytucji 60 dzieci z podhalańskich wsi skorzystało w tym roku z wielu niezwykłych atrakcji i wzięło udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Półkolonie finansowane były z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ze środków charytatywnych TIG oraz przez Gminę Poronin.
Więcej szczegółów TUTAJ

3 lipca
POSIEDZENIE ZARZĄDU TIG

9 lipca
FUNDUSZE UNIJNE dla MAŁOPOLSKI
Na regionalnej konferencji "Fundusze europejskie w Małopolsce 2014-2020 – szanse i możliwości!" marszałkowie Województwa Małopolskiego przedstawili przyjęte 24 czerwca Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obecnie trwają konsultacje założeń które mają zakończyć się jesienią. Pod koniec roku planowane jest przyjęcie projektu i przekazanie go do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków ma być już 1 stycznia 2013 r.
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, będzie miał charakter dwufunduszowy, uwzględniający interwencję zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie regionalnym.
Założenia projektu kładą największy nacisk na efektywność i partnerstwo. Podział środków nastąpi w oparciu o konkursy. Planowane jest uproszczenie procedur związanych z pozyskiwaniem dotacji, oceną wniosków, zmniejszenie wymaganych formalności.
Interwencja RPO WM 2014-2020 skoncentrowana zostanie na:
  • wsparciu innowacyjności i sfery B+R (badania i rozwój)
  • podnoszeniu konkurencyjności małopolskich MŚP
  • rewitalizacji miast
  • szeroko rozumianej ochronie środowiska
  • transporcie
  • rynku pracy
  • włączeniu społecznym
  • edukacji
Planuje się również wykorzystanie podejścia terytorialnego, opartego na mechanizmie Subregionalnego Programu Rozwoju, tworzącego ramy dla zindywidualizowanej ścieżki rozwoju pięciu subregionów Małopolski. Zachęcając do korzystania z funduszy unijnych, Marszałek Marek Sowa podkreślał, że są to najprawdopodobniej ostatnie już, tak wysokie, unijne dotacje. Apelował o udział w konsultacjach i przygotowywanie konkretnych projektów, aby wykorzystać dotacje możliwie jak najefektywniej.
Więcej szczegółów TUTAJ

11 - 25 lipca
KOLONIE nad JEZIORAMI - podsumowanie
W lipcu zorganizowaliśmy dla dzieci z Podhala kolonie nad jeziorami w Borach Tucholskich w miejscowości Człuchów. Dzięki funduszom przyznanym przez  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników i własnym środkom charytatywnym dzieci z Podhala korzystały między innymi z lekcji tańca i pływania, zwiedziły Kaszuby i wzięły udział w licznych konkursach, grach, zabawach i zajęciach edukacyjnych. W sierpniu kolejna grupa dzieci  wyjedzie do Jastrzębiej Góry.
Więcej szczegółów TUTAJ

22 lipca
ROBERT SOWA twarzą projektu „SMAKI PODHALA”
Z przyjemnością informujemy, że Pan Robert Sowa przyjął nasze zaproszenie do udziału w projekcie. Jako ekspert kulinarny stanie na czele Kapituły. Osobiście poprowadzi warsztaty kulinarne dla szefów kuchni, udzieli wsparcia, wskazówek i porad, „dopieści” przepisy flagowych potraw. Weźmie też udział w sierpniowych Europejskich Targach Produktów Regionalnych 2014 jako Mistrz Kulinarny 30 wyłonionych w projekcie restauracji. Na zakończenie projektu, na uroczystej gali we wrześniu 2014 roku, uczestnikom projektu wręczymy podpisane przez Pana Roberta certyfikaty.
Więcej szczegółów TUTAJ

29 lipca
PISMO do BURMISTRZA – PODATEK od NIERUCHOMOŚCI
W kwietniu tego roku Zarząd TIG apelował do władz miasta o rozwiązanie problemu wynajmujących apartamenty i mieszkania, którzy opłacają zaniżoną stawkę podatku od nieruchomości i gruntów. W kolejnym piśmie TIG zwraca się do burmistrza z prośbą o udzielenie informacji jakie działania i w jaki sposób są realizowane, jakie udało się już zrealizować oraz jakie osiągnięto efekty.

30 lipca
PISMO do BURMISTRZA - PRZYSTĄPIENIE do MOT
Zarząd Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zwrócił się do Burmistrza Janusza Majchra z prośbą o rozważenie możliwości wstąpienia miasta Zakopanego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Zakopane jako miasto turystyczne o szczególnych walorach krajobrazowych i kulturowych oraz najważniejszy, obok Krakowa, ośrodek turystyczny w Małopolsce, powinno skorzystać z możliwości, jakie daje przynależność do uznanej i aktywnie działającej organizacji. Członkostwo w MOT da nam wsparcie silnego partnera, pozwoli wzmocnić wizerunek miasta, wypromować Zakopane w kraju i za granicą, umożliwi rozwój i pozwoli na skorzystanie z dodatkowych funduszy.

31 lipca
PISMO do WŁADZ – UPORZĄDKOWANIE PASA DROGOWEGO
Zarząd Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, podając przykłady łamania przepisów i ustawiania reklam w obrębie pasa drogowego, zaapelował do Straży Miejskiej i władz miasta o natychmiastową reakcję, kontrolę i egzekwowanie obowiązującego prawa.

WSPIERAMY III EUROPEJSKI KONGRES MŚP
Kongres, uważany za największe wydarzenie sektora MŚP w Europie, odbędzie się w dniach 16 – 18 września 2013 r. w Katowicach. Zachęcamy do uczestnictwa. Tatrzańska Izba Gospodarcza wspiera wydarzenie i jest promowana przez organizatora  kongresu jako Organizacja Wspierająca.
Więcej szczegółów TUTAJ
Joomla SEO by AceSEF