3/2016 NEWSLETTER TIG (marzec)

7 marca
POSIEDZENIE ZARZĄDU TIG
Zarząd Izby spotkał się w siedzibie Izby przy ul. Kościuszki 15. Dyskutowano na temat złożonych projektów ze środków unijnych i bieżących spraw Izby.  

16 marca
POSIEDZENIE RADY TIG
Posiedzenie Członków Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się w sali konferencyjnej w „Fianówce” przy PPHU FIAN, ul. Chałubińskiego 38 w Zakopanem o godzinie 16:00.
Prezes Agata Wojtowicz poinformowała o tegorocznych pracach Zarządu i szczegółowo opowiedziała o trzech projektach złożonych przez Izbę:
  • „Podhalańska przedsiębiorczość – Małopolski potencjał” - TIG  złożyła projekt w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  • „Organizacja kampanii społecznej Pociąg-Autobus-Góry” - TIG złożyła projekt w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  • Projekt węgiersko-polskiej współpracy młodzieżowej „Cult-EXPO under the Polish-Hungarian Non-Governmental Cooperational Program” – TIG zaangażowała się w projekt jako partner, jego koordynatorem jest Dom Młodzieżowy z Debreczyna.

Zaproszeni goście - Zbigniew Szczerba i Krzysztof Wiśniowski - w imieniu swoim i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” zaprezentowali organizowane przez siebie wydarzenie sportowo-charytatywne: „I Zakopiański Maraton Badmintonowy” połączony z próbą bicia rekordu Guinnessa w najdłuższym meczu badmintonowym. Impreza rozpocznie się 23 kwietnia o godzinie 12.00, a zakończy 24 kwietnia o godzinie 13.00. Maraton będzie się odbywał w Zakopiańskim Centrum Edukacji.
Organizatorzy poprosili o wsparcie imprezy poprzez jej promocję, patronat, sponsoring, przekazanie nagród w konkursach oraz osobisty aktywny udział w turniejach towarzyszących biciu rekordu. Zaprosili też do udziału w treningach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Orły” i przygotowujących do wydarzenia.
Koordynacją współpracy Tatrzańskiej Izby Gospodarczej z organizatorami I Zakopiańskiego Maratonu Badmintonowego zajmuje się Wiceprezes Izby Anna Gąsiorowska.

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Surmiak-Wende oraz Katarzyna Zielińska przedstawiły ofertę „Adopcji Witkacego”. Akcja to niepowtarzalna okazja aby zaadoptować jedną z 86 prac Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” znajdujących się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Jej celem jest zebranie funduszy pozwalających na wydanie katalogu dokumentującego zbiór prac Witkacego będących własnością Muzeum Tatrzańskiego. Tatrzańska Izba Gospodarcza (będąc jednym z pomysłodawców projektu) zadeklarowała wsparcie promocji akcji „Adopcja Witkacego”, pomoc w pozyskaniu sponsorów, Zarząd rozważy także adopcję jedne z prac Witkacego przez Izbę.

Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury zaprezentowała zebranym organizowane cyklicznie przez TARPiK Europejskie Targi Produktów Regionalnych. W 2016 roku odbędą się one na Dolnej Równi Krupowej w terminie 11-15 sierpnia.
Europejskie Targi Produktów Regionalnych skupiają producentów wyrobów tradycyjnych z kraju i zagranicy. Zwiedzający mają okazję zapoznać się z wyrobami rękodzielniczymi z całej Europy, spróbować  produktów tradycyjnych i podziwiać występy zespołów regionalnych. Prezes Izby Agata Wojtowicz zaoferowała pomoc w dystrybucji ulotek oraz rozpowszechnianiu informacji o targach (strona TIG, Facebook, mailing). Zaproponowała także pomoc i partnerstwo Izby w aplikowaniu i realizowaniu innych projektów organizowanych przez Agencję.

W kolejnych punktach spotkania Prezes Agata Wojtowicz
  • przedstawiła ofertę szkoleń BHP organizowanych przez TIG dla pracowników firm członkowskich i zaprosiła do udziału wszystkich zainteresowanych;
  • poinformowała o zgłoszeniu przedstawiciela TIG – pana Andrzeja Kaweckiego do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  • poinformowała o ogłoszonym przez Urząd Miasta Zakopane naborze do Zespołu ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego, podjęto decyzję o zgłoszeniu Wiceprezesa Czesława Ślimaka jako przedstawiciela Izby.

Podczas posiedzenia Rady TIG jednogłośnie podjęto uchwały:
  • w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej 17 maja 2016 o godzinie 16:00;
  • w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Tatrzańskiej Izby Gospodarczej panu Czesławowi Ślimakowi;
  • w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków charytatywnych w wysokości 800 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

W ramach spraw bieżących Prezes Izby poinformowała o pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016, ogłoszonej przez Marszałka województwa i zachęciła do składania wniosków.    
Przypomniała również o 1% podatku i szczególnie zachęciła do przekazywania go na rzecz jednej ze wspieranych przez TIG organizacji: Podhalańskiego Hufca ZHP, Fundacji im. Adama Worwy lub Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.
Zaprosiła też na tegoroczny Wiosenny Bal u Starosty Nowotarskiego, który odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 19:00 w Restauracji Góralsko Strawa w Nowym Targu. Dochód z akcji charytatywnej podczas balu przeznaczony zostanie tym razem na szkolenie dzieci i młodzieży przez Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy "Podhale" Nowy Targ.

W ramach wolnych wniosków Wiceprezes Anna Gąsiorowska poprosiła o zajęcie stanowiska przez Izbę i zdecydowany sprzeciw w sprawie obywatelskiego projektu zakazu handlu w niedzielę przygotowanego przez NSZZ "Solidarność". Pan Łukasz Worwa zaproponował nawiązanie współpracy z Parlamentarnym zespołem ds. reform systemowych i wolnorynkowych. Zebrani zdecydowali o konieczności zgłębienia obu tematów. Decyzje mają zapaść po zebraniu większej ilości informacji.

Na tym zakończono spotkanie.

18 marca
PRZEDSTAWICIEL TIG W MAŁOPOLSKIEJ RADZIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Spośród zgłoszonych kandydatów zaproszonych na spotkanie w Krakowie wybrano członków MRDPP. Reprezentantem TIG w Radzie będzie Pan Andrzej Kawecki.

18 marca
POSIEDZENIE KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Prezes TIG Agata Wojtowicz wraz z przedstawicielami Podhalańskiego Alarmu Smogowego wzięli udział w posiedzeniu komisji działającej przy Radzie Miasta Zakopane. Aktywiści przedstawili uwagi do poddanego pod obrady komisji projektu uchwały „w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane”. Domagali się wyższych dopłat, nawet o 1/3, ale tylko jeśli piec wymienia się na odnawialne źródła energii (np. geotermia i pompy ciepła – z 8 do 12 tysięcy złotych), apelowali też aby Miasto nie dopłacało do kotłów węglowych oraz aby w przypadku kotłów na pellet dopłaty dotyczyły tylko instalacji, które spełniają najlepsze dostępne na rynku standardy emisji pyłów.
Prezes Agata Wojtowicz  dopytywała  też radnych, dlaczego Zakopane nie ubiegało się o dotację na wymianę pieców z programu „Kawka”. Jesienią 2015 roku inne małopolskie miejscowości (22 miasta i gminy)  złożyły wnioski o dofinansowanie dla swoich mieszkańców. Nasze miasto nie złożyło wniosku o dotacje dla mieszkańców. Po wystąpieniu Pani Prezes i aktywistów z PAS, podważających zasadność zaproponowanego regulaminu dopłat radni zdecydowali, że zagłosują za zdjęciem tego projektu uchwały wraz z regulaminem z porządku nadchodzącej sesji Rady Miasta Zakopane.

21 marca
ZGŁOSZENIE PRZEDSTAWICIELA TIG DO ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Tatrzańska Izba Gospodarcza zgłosiła kandydaturę Wiceprezesa Czesława Ślimaka do Zespołu ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego w Zakopanem. Wybór członków zespołu nastąpi 1 kwietnia.
    
23 marca
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE i LICYTACJA w FUNDACJI im. ADAMA WORWY W NOWYM TARGU
Prezes Agata Wojtowicz wzięła udział w spotkaniu świątecznym oraz licytacji pisanek ręcznie wykonanych przez osoby wspierające fundację podczas akcji „Kreatywny Dzień z Jajem”. Wydarzenie odbyło się w nowotarskim Ratuszu.
Joomla SEO by AceSEF