3/2015 NEWSLETTER TIG (marzec)

POCIĄG – AUTOBUS – GÓRY: konkurs FIO 
Wniosek złożony przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Podtatrza uzyskał pozytywną ocenę formalną. Czekamy jeszcze na ocenę merytoryczną projketu. Wniosek dotyczy pozyskania środków na dofinansowanie promocji projektu Pociąg – Autobus – Góry. Konkurs na projekty dofinansowywane ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich organizuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego.
Strona projektu POCIĄG-AUTOBUS-GÓRY

17 marca
KSZTAŁTOWANIE POLITYKI KULTURALNEJ PODHALA
Prezes TIG Agata Wojtowicz wzięła udział w debacie organizowanej przez Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem w partnerstwie z Powiatem Tatrzańskim i Gminą Miasto Zakopane, która  odbyła w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji związanych z kulturą oraz mieszkańcy Podhala, ludzie kultury, artyści i media. Dyskutowano o tym czym jest kultura, szczególnie kultura Podhala oraz  czy warto w tę dziedzinę inwestować, jakie cele powinna zakładać polityka kulturalna regionu, do kogo powinna być skierowana oferta, jak promować kulturę. Dyskutowano także o słabych punktach na kulturalnej mapie regionu. Debata odbyła się w ramach projektu „Obywatelskie kształtowanie polityki kulturalnej Podhala” realizowanego w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla demokracji”.
Relacja oraz zdjęcia na stronie projektu

20 marca
POCIĄG – AUTOBUS – GÓRY: spotkanie z Minister Infrastruktury i Rozwoju
Pod apelem o budowę nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko  oraz modernizację istniejącej linii głównie na odcinku Chabówka – Zakopane podpisały się 24 znane osobistości Podhala: burmistrzowie, wójtowie, senatorzy, posłowie, prezesi wiodących firm z Podhala i inne znane osoby. List poparcia oraz płótno z 360 podpisami zebranymi podczas happeningu na Krupówkach osobiście przekazali Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Marii Wasiak: senator Stanisław Hodorowicz, poseł Andrzej Gut-Mostowy, aktywiści kampanii „Lokomotywa – Koalicja Kolei Galicyjskiej” oraz Piotr Manowiecki, koordynator kampanii POCIĄG- AUTOBUS- GÓRY. Pani Minister poinformowała, że na budowę linii zostały zarezerwowane środki i że w najbliższych miesiącach zostaną zakończone prace przygotowawcze, w wyniku których będzie mogła podjąć ostateczną decyzję co do realizacji inwestycji.
Relacja z wizyty TUTAJ

25 marca
POSIEDZENIE RADY TIG
Spotkanie odbyło się w siedzibie PEC Geotermia Podhalańska S. A. przy ul. Nowotarskiej 35A w Zakopanem.
Jako pierwszy wystąpił Pan Bartłomiej Dyka, członek zarządu PAPI SERVICE PALIWA – firmy, która uchwałą Zarządu została przyjęta do grona Członków TIG. Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 1998 roku i posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze paliw oraz pozycję lidera w branży paliwowej na Podhalu. PAPI SERVICE PALIWA posiada własną stację paliw, jest dystrybutorem oleju opałowego, zajmuje się montażem i modernizacją systemów grzewczych oraz profesjonalnym transportem paliw. Pełna prezentacja nowego Członka na stronie TIG
Następnie Prezes TIG Agata Wojtowicz przedstawiła sprawozdanie z XVII Charytatywnego Balu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, który przyniósł dochód w wysokości 50 731,66 zł. Złożyła też szczególne podziękowania Annie i Maciejowi Gąsiorowskim za pracę przy organizacji balu.
W kolejnym punkcie spotkania Pani Jolanta Łapsa reprezentująca Fundację im. Adama Worwy opowiedziała o prowadzonej działalności i zaprosiła zebranych na Wiosenny Bal u Starosty Nowotarskiego, który odbędzie się 18 kwietnia 2015 r. Fundusze zebrane podczas balu zostaną przekazane fundacji, która prowadzona jest przez Członka naszej Izby, MOTO SERVICE WORWA. Zaproszenie na bal
Następnie głos zabrali przedstawiciele firmy Region Tatry (Członek TIG). Marcin Świerk i Grzegorz Bucki zaprezentowali swój nowy produkt – innowacyjny system informacji turystycznej INFOBOX. Więcej informacji TUTAJ
O projekcie POCIĄG-AUTOBUS-GÓRY i postępach w kampanii opowiedział Piotr Manowiecki, a poseł Andrzej Gut-Mostowy zrelacjonował wizytę u Minister Infrastruktury i Rozwoju. Oba wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję na temat transportu publicznego na Podhalu i możliwych rozwiązań istniejących problemów.
Następnie podjęto uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ZWZ zwołano na 27 maja 2015 roku.
W ramach wolnych wniosków Pan Andrzej Kawecki zaprosił do promocji firm w Letniej Redakcji Gazety Krakowskiej, która będzie zlokalizowana na dolnych Krupówkach.
Prezes Agata Wojtowicz zachęciła do przekazywania 1% podatku na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie i rozdała ulotki z prośbą o dystrybucję w firmach, sklepach itp.
Pan Łukasz Worwa zaoferował wynajem lokalu w budynku przy stacji benzynowej mieszczącym się na wjeździe do Nowego Targu.
Na koniec Pan Maciej Gąsiorowski przypomniał o odbywającej się 26 marca Sesji Rady Miasta Zakopane, podczas której ma odbyć się głosowanie nad uchwałą zwiększającą ilość punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu z 60 do 100. W ocenie naszych Członków podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Miasta nie ma uzasadnienia ekonomicznego i społecznego. W wyniku takiej uchwały zezwolenia otrzymają duże sieci handlowe np. Biedronka, a to znacząco wpłynie na kondycję lokalnych sklepów.

26 marca
VII SESJA RADY MIASTA ZAKOPANE
Prezes Agata Wojtowicz wzięła udział w sesji Rady Miasta. Podczas spotkania Radni głosowali między innymi nad przygotowaną przez Komisję Ekonomiki uchwałą w sprawie zwiększenia z 60 do 100 liczby sklepów w Zakopanem posiadających koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Po burzliwej dyskusji i głosowaniu uchwała została ostatecznie odrzucona.
Nagranie wideo z sesji

26 marca
SMAKI PODHALA - wizytacja projektu
Dieter Zürcher – konsultant i ewaluator z ramienia szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE spotkał się z Krystyną Zabrzewską - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Podtarza, Agatą Wojtowicz - Prezes TIG i Januarem Świerkiem - Menadżerem Restauracji mała Szwajcaria. Celem spotkania była kontrola zrealizowanego projektu oraz powstałego w jego wyniku szlaku kulinarnego Smaki Podhala. Gość miał okazję spróbować wybranych potraw oferowanych na szlaku. Zapoznał się z wynikami projektu, ewaluacją i planami kontynuacji działań.
Smaki Podhala na Facebooku
Joomla SEO by AceSEF