2/2014 NEWSLETTER TIG (luty)


2 lutego
RATUJEMY ZAKOPANE - projekt Made in Zakopane
Członkowie Zarządu TIG wzięli udział w spotkaniu Zakopiańczyków zaangażowanych w działania mające reaktywować Zakopane. Dyskutowano na wiele tematów, związanych między innymi z ofertą naszego miasta, jakością przestrzeni publicznej i wydarzeniami, które mogłyby być (ale nie są) organizowane w Zakopanem.
Strona projektu Made in Zakopane
Made in Zakopane na Facebooku

4 lutego
POSIEDZENIE ZARZĄDU TIG
Protokół z posiedzenia dostępny w biurze Izby.

17 lutego
PARK KULTUROWY KRUPÓWKI - spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta
Przedstawiciele Zarządu Izby i członkowie Stowarzyszenia Zakopiańskie Perspektywy spotkali się z Przewodniczącym Jerzym Zacharko aby przedyskutować ostateczną wersje projektu uchwały powołującej w Zakopanem Park Kulturowy.

18 lutego
DZIAŁAMY WSPÓLNIE dla ZAKOPANEGO - spotkanie zakopiańskich stowarzyszeń
Członkowie Zarządu TIG, inicjatorzy ptrojektu Made in Zakopane, członkowie zarządu Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki Nad zabytkami, Stowarzyszenia Zakopiańskie Perspektywy oraz Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego spotkali się aby porozmawiać o problemach i potrzebach Zakopanego.

24 lutego
PARK KULTUROWY KRUPÓWKI - posiedzenie Komisji Ekonomiki, Urbanistyki i  Rozwoju
Przedstawiciele Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Zakopiańskie Perspektywy uczestniczyli w posiedzeniu Komisji, podczas którego Przewodniczący Maciej Rzankowski oraz Wiceburmistrz Mariusz Koperski zaprezentowali projekt uchwały o Parku Kulturowym Krupówki. Następnie wysłuchano pytań i opinii zebranych mieszkańców. Niestety wiele negatywnych opinii wynika z nieznajomości dokumentu i założeń parku kulturowego, niezrozumienia proponowanych regulacji oraz interesów pojedynczych przedsiębiorców i braku kompleksowego myślenia o mieście i jego przyszłości.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Zacharko zachęcił do zapoznania się z projektem uchwały (dostępny na stronie oraz w siedzibie Urzędu Miasta) i poprosił o pisemne zgłaszanie uwag do projektu, pytań, opinii i propozycji do 14 marca 2014. Zaprosił też wszystkich na kolejne spotkanie w sprawie Parku Kulturowego Krupówki – wspólne posiedzenie trzech Komisji (Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju; Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Kultury), które ma odbyć się 6 marca 2014 r. (spotkanie zostało odwołane na początku marca).
Projekt uchwały TUTAJ

26 lutego
PARK KULTUROWY KRUPÓWKI - posiedzenie Komisji Kultury
Kolejne spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Izby i na którym dyskutowano na temat projektu uchwały, potrzeby jej wprowadzenia i przeszkód jakie napotykane są podczas prac nad dokumentem. W posiedzeniu wzięli udział również przedstawiciele zakopiańskich stowarzyszeń, Muzeum Tatrzańskiego, Teatru Witkacego i innych instytucji kultury z Zakopanego.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO POPARCIA UCHWAŁY O PARKU KULTUROWYM KRUPÓWKI - PETYCJĘ online znajdą Państwo TUTAJ
Joomla SEO by AceSEF