2/2013 NEWSLETTER TIG (maj)


16 maja 2013 r.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TIG
Odbyło się o godzinie 16:00 (w II terminie) w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym HYRNY przy ul. Józefa Piłsudskiego 20 w Zakopanem.
Najważniejsze punkty spotkania:
- przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Prezes Czesław Ślimak, który następnie stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz potwierdził jego zdolność do podejmowania uchwał
- przyjęto regulamin i proponowany porządek obrad
- na potrzeby Walnego Zgromadzenia powołano Komisje: Mandatową, Uchwał i Wniosków oraz Statutową
- zatwierdzono: protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26.06.2012 r. oraz Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26.06.2012 r.
- Pani Prezes Agata Wojtowicz dokonała podsumowania działalności TIG w roku 2012 oraz od stycznia do maja 2013 r.
- zatwierdzono: Sprawozdanie z działalności Tatrzańskiej Izby Gospodarczej od 01.02.2012 r. do 31.12.2013 r.; Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012; Sprawozdanie finansowe za rok 2012 i przyjęto uchwałę dotyczącą zobowiązania pokrycia strat za rok ubiegły
- odbyła się dyskusja na temat działalności charytatywnej prowadzonej przez TIG
- Pan Adam Szczepanik (PKL) zaprezentował szczegóły pikniku sportowego i balu charytatywnego organizowanych 1 czerwca na rzecz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
- zgłoszono wniosek do Zarządu TIG o napisanie pisma lub listu otwartego do Pani Minister Sportu i Turystyki, Joanny Muchy, z apelem o zmianę zasad dofinansowywania lub przyznanie dodatkowych funduszy dla Szkoły
- udzielono absolutorium Pani Prezes Agacie Wojtowicz, Członkom Zarządu TIG oraz Członkom Komisji Rewizyjnej
- przyjęta została zmiana w punkcie 2 paragrafu 6 Statutu TIG

21 maja 2013 r.
PARK KULTUROWY KRUPÓWKI
We wtorek w Dworcu Tatrzańskim przy ul. Krupówki 12 w Zakopanem przedstawiciele Zarządu TIG wzięli udział w debacie "Park Kulturowy Krupówki - posprzątajmy salon Zakopanego z chińszczyzny i reklam".
Tatrzańska Izba Gospodarcza będzie aktywnie wspierała inicjatywę, planowane jest pismo do Burmistrza Zakopanego Pana Janusza Majchra oraz udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

28 maja 2013 r.
POSIEDZENIE ZARZĄDU TIG

29 maja 2013 r.
WALNE ZGROMADZENIE MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Na spotkaniu w Krakowie Tatrzańską Izbę Gospodarczą reprezentowali Marcin Świerk i Michał Janik z firmy REGIONTATRY.

29 maja 2013 r.
FESTYN DLA DZIECI W RABKOLANDZIE
Jak co roku, Tatrzańska Izba Gospodarcza współorganizowała wspólnie z Posłem Andrzejem Gutem-Mostowym oraz Nowotarską Izbą Gospodarczą festyn „Przedsiębiorcy Podhala, Spisza i Orawy Dzieciom".
W imprezie wzięło udział około 4000 dzieci. 700 z nich skorzystało z transportu finansowego wspólnie przez Tatrzańską i Nowotarską Izbę Gospodarczą.
W pomoc zaangażowali się także indywidualnie Członkowie TIG: Polskie Tatry S. A., Geotermia Podhalańska S. A., Delikatesy Elanga.

ANKIETA DLA CZŁONKÓW TIG
Wymienione firmy, które wciąż nie złożyły ankiet, prosimy o ich PILNE przesłanie lub złożenie w siedzibie TIG:
AUTOREMO S. j.
Agencja Reklamy KETI
PPHU FIAN
Restauracja Szybkiej Obsługi MC DONALD'S
Restauracja MAŁA SZWAJCARIA
ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO

KATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przygotowujemy się do organizacji bezpłatnego spotkania informacyjnego pod hasłem „Kategoryzacja szansą na rozwój hotelarstwa" skierowanego do właścicieli oraz osób zarządzających obiektami noclegowymi z terenu powiatu tatrzańskiego.
Na spotkaniu zostaną między innymi omówione szanse i korzyści wynikające z kategoryzacji obiektu, przepisy i wymogi kategoryzacyjne dla hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk i campingów; poruszona zostanie również problematyka obiektów bezprawnie posługujących się nazwami zastrzeżonymi oraz kwestia kar za łamanie ustaw regulujących zasady świadczenia usług hotelarskich. Profesjonaliści odpowiadać będą również na wszystkie dodatkowe pytania.
Po ustaleniu terminu (wstępnie planowany jest listopad 2013 r.), miejsca i godziny spotkania prześlemy zaproszenia do Państwa oraz do obiektów z terenu powiatu tatrzańskiego, wystąpimy też do gmin powiatu o wsparcie inicjatywy.
Aktualnie w powiecie tatrzańskim jest 65 obiektów w pełni skategoryzowanych oraz 3, którym została udzielona promesa. Podział na gminy wygląda następująco:
Zakopane: 20 hoteli, 20 pensjonatów, 4 kempingi, 1 schronisko młodzieżowe i 6 schronisk górskich,
Poronin: 1 hotel i 2 pensjonaty,
Biały Dunajec: 1 obiekt, który uzyskał promesę w kategorii kemping,
Kościelisko: 4 pensjonaty i 1 górskie schronisko,
Bukowina Tatrzańska: 2 hotele i 6 pensjonatów (w tym 2 promesy).
Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego i na potrzeby weryfikacji aktualnej bazy noclegowej Izba przygotowała zestawienie ponad 130 obiektów z terenu powiatu tatrzańskiego, które (nie będąc skategoryzowanymi) posługują się nazwami zastrzeżonymi dla obiektów skategoryzowanych lub w inny sposób łamią ustawę o usługach turystycznych oraz związane z nią rozporządzenia.
Joomla SEO by AceSEF