11/2016 NEWSLETTER TIG (listopad 2016)

4 listopada
MAMY GRANT NA ECO ZAKOPANE!
Projekt „ECO Zakopane – Ekologiczna Certyfikacja Obiektów” uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Nasz projekt został oceniony najwyżej spośród 38 złożonych projektów i uzyskał 48,5 punktów na 50 możliwych.

MISJĄ PROJEKTU JEST:
 • stworzenie grupy obiektów o standardzie eko rekomendowanych certyfikatem ECO
 • powstanie nowego produktu turystycznego, marki lokalnej kojarzonej pozytywnie z filozofią życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody
 • promocja postaw przyjaznych środowisku naturalnemu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza
 • podniesienie świadomości ekologicznej hotelarzy, mieszkańców i turystów
 • promocja obiektów o standardzie eko i wszelkich form zdrowego wypoczynku
 
Projekt jest adresowany do branży hotelarskiej, właścicieli istniejących i nowopowstających obiektów hotelarskich w Zakopanem
 • hotele
 • hostele
 • pensjonaty
 • domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe
 • wille
 • pokoje gościnne
 • domki wolnostojące
 • apartamenty
 • schroniska  

Rozpoczynamy rekrutację 6 grudnia 2016 i inaugurujemy projekt podczas konferencji „Czyste powietrze – produkt turystyczny Zakopanego” podczas XVIII Tatrzańskiego Forum Gospodarczego.

KONTAKT i ZGŁOSZENIA
Koordynator Projektu ECO Zakopane: Jolanta Sitarz-Wójcicka
+48 608 557 337
biuro@ecozakopane.eu
www.ecozakopane.eu   
www.facebook.com/ECOZakopane

Projekt ECO Zakopane dofinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Operatorem konkursu grantowego jest Krakowski Alarm Smogowy.

Polubcie ECO Zakopane na Facebooku

4 listopada
POSIEDZENIE ZARZĄDU TIG
Sprawy organizacyjne dotyczące XVIII Tatrzańskiego Forum Gospodarczego. Dyskusja na temat organizacji XVIII Charytatywnego Balu TIG (termin: 11.02.2017 Hotel Mercure Kasprowy*** w Zakopanem). Informacja na temat realizacji projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”.   

10 listopada
7. OPEN COFFEE MADE IN ZAKOPANE
Prezes Agata Wojtowicz wzięła udział w spotkaniu OPEN COFFEE organizowanym cyklicznie przez LOT Made in Zakopane. Przy kawie, w towarzystwie lokalnych przedsiębiorców, artystów i organizatorów wydarzeń opowiedziała o XVIII Tatrzańskim Forum Gospodarczym i projekcie ECO Zakopane i zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału.
Relacja ze spotkania

15-28 listopada
II NABÓR DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ”
Kilkanaście osób, które zakwalifikują się do projektu będzie mogło skorzystać z bezzwrotnego wsparcia finansowego w formie dotacji w wysokości do 23.000 zł, szkoleń oraz doradztwa.
Kolejny nabór odbędzie się na początku przyszłego roku.
Zapraszamy na stronę projektu

23 listopada
XXVII SESJA RADY MIASTA – ZWOLNIENIA Z PODATKU
Prezes TIG wzięła udział w sesji Rady Miasta Zakopane. Podczas sesji udało się przekonać radnych do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od 2018 roku  właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy już wymienili lub wymienią tradycyjne piece na ekologiczne źródło ogrzewania.  
Transmisja z sesji

23 listopada
KONSULTACJE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAŁOPOLSKI
Członek Zarządu Izby – Pan Bartłomiej Dyka reprezentował TIG podczas spotkania konsultacyjnego w krakowskim Muzeum Lotnictwa organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pan Bartłomiej Dyka w imieniu Izby zabrał głos w dyskusji i przedstawił stanowisko Izby popierające wprowadzenie uchwały antysmogowej dla całego województwa małopolskiego. Region Podhala reprezentowali również m.in. Jolanta Sitarz z Podhalańskiego Alarmu Smogowego, Piotr Manowiecki z Kampanii Pociąg-Autobus-Góry, Mariusz Koperski - Sekretarz Gminy Kościelisko.

24-25 listopada
VII MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE
Prezes Agata Wojtowicz wzięła udział w dwudniowym Forum organizowanym przez Starostwo Powiatowe i Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury, które w tym roku poświęcone było wybranym zagadnieniom warunkującym rozwój Podtatrza. Wzorem lat ubiegłych w konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy, ludzie samorządu oraz specjaliści z wielu dziedzin. Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk rozpoczął spotkanie prezentując projekt kodeksu architektoniczno-budowlanego. Zaproszeni prelegenci prezentowali zagadnienia dotyczące min.:
 • barier prawnych rozwoju ośrodków turystycznych w Polsce
 • monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie małopolskim
 • inwestycji drogowych i dostępności komunikacyjnej Podtatrza
 • gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego na przykładzie Austrii i Bawarii
 • Kompleksowego Badania Ruchu w Zakopanem – wyniki, podsumowanie, wnioski
 • Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu dla Zakopanego i subregionu
 • perspektyw wykorzystania i rozwiązań technologicznych dot. energii odnawialnych na Podtatrzu
 • projektu szybkiej kolei podhalańskiej
 • propozycji połączenia tunelem obydwu stron Tatr
 • wpływu infrastruktury na rozwój społeczno-gospodarczy Podhala

Był też czas na ciekawą dyskusję.

30 listopada
STANOWISKO TIG KONSULTACJACH DOT. AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA MAŁOPLSKI
Izba złożyła swoje uwagi w ramach konsultacji ogłoszonych przez Województwo Małopolskie. Poniżej nasze stanowisko i uwagi dotyczące POP dla Małopolski.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla przyszłości i rozwoju Zakopanego jest problem zanieczyszczenia powietrza. Stan powietrza w Zakopanem głównie w sezonie grzewczym wielokrotnie przekracza dozwolone normy, a ilość dni z alarmującym przekroczeniem norm jest bardzo duża. W Powiecie Tatrzańskim aż 75% wszystkich zanieczyszczeń pyłowych pochodzi z tzw. niskiej emisji. Powoli nie tylko Zakopane ale i inne miejscowości pod Tatrami  przestają być kojarzone z czystym, górskim powietrzem, a pobyt wypoczynkowy w sezonie zimowym grozi utratą lub pogorszeniem stanu zdrowia. Problem ten dotyczy zarówno przyjeżdżających turystów (rocznie odwiedza miasto ponad 1 milion turystów) jak i mieszkańców.
Z roku na rok rośnie  świadomość  turystów, którzy chcą wypoczywać w czystym, nie skażonym  środowisku. Rośnie także świadomość mieszkańców dbających o własne zdrowie, mieszkańców dla których praca w turystyce jest jedynym źródłem utrzymania.
Chcemy  zmienić obecny stan zagrożenia, coraz gorszą opinię o naszym mieście ze względu na zanieczyszczenie powietrza, utrzymać nasze firmy głównie działające w turystyce, zapewnić ich rozwój i stworzyć właściwe warunki dla przyjeżdżających turystów i mieszkańców. Jedyną szansą zmiany dotychczasowej sytuacji jest jak najszybsze przyjęcie uchwały antysmogowej dla terenu całego województwa, w tym Zakopanego.
Długotrwała i zdecydowana poprawa jakości powietrza w Zakopanem nie zostanie osiągnięta bez uchwały antysmogowej dla całego województwa. Bez określenia standardu, który w perspektywie lat będą musiały spełniać wszystkie instalacje grzewcze w regionie, powietrze na Podhalu nie będzie spełniało norm. Problem ten nie dotyczy wyłącznie Zakopanego, ale wszystkich okolicznych miejscowości także o charakterze turystycznym.  
Raporty z wdrożenia POP dla Województwa Małopolskiego w latach 2013-2015 wykazują na niewystarczający efekt działań zarówno w zakresie oczekiwanych efektów ekologicznych, jak i celów ilościowych określonych w  Programie. Główną przyczyną niskiego stopnia realizacji POP na terenie gmin podhalańskich jest brak skutecznych instrumentów prawnych regulujących wymianę niskosprawnych instalacji grzewczych. Postulujemy, aby Sejmik Województwa Małopolskiego niezwłocznie  przyjął uchwałę antysmogową dla terenu całego województwa, aby skutecznie przeciwdziałać problemowi niskiej emisji oraz wesprzeć działania prowadzone już przez samorządy. Jesteśmy przekonani, że bez takiej odgórnej regulacji problemu  nie uda się rozwiązać.
W Zakopanem istnieje około 3  tysięcy  niskosprawnych pieców węglowych. Urząd Miasta w najbliższym czasie przewiduje wymianę około 1 tysiąca starych piecy. Niestety nawet tak dobrą kampanią z możliwością otrzymania dotacji na wymianę pieca w wysokości 8 tyś złotych nie powstrzyma procesu  instalacji w nowych budynkach  nadal nie najlepszych piecy. Poza tym bez zachęty w postaci uchwały antysmogowej, część mieszkańców  mimo istnienia dotacji na wymianę pieca, nie będzie skłonna sięgać po ekologiczne rozwiązania, poszukując nadal oszczędności kosztem zdrowia całego społeczeństwa.  Biorąc pod uwagę turystyczny charakter naszego miasta postulujemy aby dla miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych wprowadzono podwyższone standardy chroniące zdrowie nie tylko  mieszkańców ale także wielomilionowej rzeszy turystów odpoczywających w tych miejscowościach.   

Zaproponowany Małopolski Program Ochrony Powietrza w obecnym kształcie jest mało efektywny i nie doprowadzi do przestrzegania standardów jakości powietrza do roku 2023.
Prosimy o uwzględnienie powyższych uwag oraz o wprowadzenie obligatoryjnej uchwały antysmogowej dla całego województwa.
Joomla SEO by AceSEF