10/2016 NEWSLETTER TIG (październik 2016)

3 października
PROJEKT ECO ZAKOPANE
Tatrzańska Izba Gospodarcza złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu “Nasze Powietrze” realizowanego przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. Problem jakości powietrza pod Tatrami jest złożony, dotyczy mieszkańców i turystów. Najbardziej szkodzi nam smog, którego źródłem są wysokoemisyjne piece często wykorzystywane w obiektach noclegowych (domy i pokoje gościnne, wille, pensjonaty itp.) Nasz projekt „ECO ZAKOPANE” adresujemy właśnie do przedsiębiorców branży hotelarskiej. Jego celem jest stworzenie lokalnego systemu kategoryzacji obiektów noclegowych w obszarze „eco”, czyli spełniających wymogi standardów ekologicznych. W wyniku projektu powstanie grupa obiektów wyróżnionych certyfikatem "ekoobiekt", wzrośnie świadomość zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza, wzrośnie wiedza na temat sposobów poprawy jakości powietrza i spadnie poziom niskiej emisji, głównie dzięki wymianie źródeł ogrzewania. Chcielibyśmy aby czyste powietrze stało się marką i sztandarem rozwoju turystyki w Zakopanem. Projekt ECO ZAKOPANE uzyskał pozytywną ocenę formalną, czekamy na wyniki oceny merytorycznej.

4 października
KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA KUŹNIC
Prezes TIG na zaproszenie zakopiańskiego Urzędu Miasta wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym organizowanym w siedzibie TPN dotyczącym przebudowy placu w Kuźnicach. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób – byli to przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta oraz osoby pracujące i mieszkające w Kuźnicach. Podczas warsztatów konsultacyjnych uczestnicy pracowali nad czterema kluczowymi zagadnieniami:
•    Transport do Kuźnic. Jak powinien być zorganizowany - również ten pieszy, rowerowy, narciarski?
•    Funkcjonalność. Jak zaplanować przestrzeń na placu i w Kuźnicach? Co konieczne, co zbędne?
•    Estetyka. Jak zadbać o wygląd i dobry wizerunek nowej przestrzeni?
•    Komunikacja na placu. O jakich udogodnieniach pamiętać, by poruszanie się po placu było wygodne i bezpieczne?

Spotkanie pokazało, jak istotna jest rola Kuźnic dla społeczności lokalnej i turystów. Zebrane uwagi oraz pomysły i rozwiązania wypracowane w ramach warsztatów w grupach posłużą stworzeniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu.

6 października
OPEN COFFEE MADE IN ZAKOPANE
Prezes Agata Wojtowicz wzięła udział w spotkaniu OPEN COFFEE organizowanym cyklicznie przez Lokalną Organizację Turystyczną Made in Zakopane, które tym razem odbyło się w przestrzeni Cowork Made in Zakopane. Jest to spotkanie przy kawie dla wszystkich ludzi kreatywnych, przedsiębiorców, artystów, organizatorów wydarzeń. Prezes Izby opowiedziała o projekcie Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą i zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału.
Relacja ze spotkania
Projekt Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą

11 października
WSPÓŁPRACA Z AGENCJĄ ZATRUDNIENIA
Tatrzańska Izba Gospodarcza podjęła współpracę z zakopiańską Agencją Zatrudnienia WORKGROUP w związku z licznymi sygnałami od zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców na temat braków kadrowych i niespotykanych do tej pory problemów ze znalezieniem pracowników sezonowych. Przygotowaliśmy ankietę badającą potrzeby zatrudnieniowe i rozesłaliśmy ją do Członków TIG. Zebrane informacje zostały przekazane Agencji, która dla każdego z pracodawców przygotowała indywidualną ofertę. Część przedsiębiorców już skorzystała z jej usług. Firmy nadal zainteresowane pozyskaniem pracowników prosimy o kontakt.

19 października
TIG PARTNEREM KONFERENCJI „OPÓŹNIENIA W ZAPŁACIE”
Na zaproszenie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Tatrzańska Izba Gospodarcza została Partnerem konferencji "Opóźnienia w zapłacie - rzeczywistość prawna i gospodarcza", która odbyła się w siedzibie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

26 października
ZIMOWISKO 2017
W związku z konkursem ogłoszonym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Izba złożyła wniosek dotyczący organizacji zimowiska dla dzieci z Podhala w 2017 roku.   

28 października
STANOWISKO W KONSULTACJACH DOTYCZĄCYCH KOTŁÓW
Izba złożyła swoje uwagi w ramach ogłoszonych przez Ministra Rozwoju konsultacji społecznych w sprawie projektu rozporządzenia (2016/09/23) Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kw.

TERMIN XVIII TATRZAŃSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO
Zapraszamy na tegoroczne Forum, które odbędzie się 6 grudnia w Grand Hotelu Stamary****. Zajmiemy się sprawami kluczowymi nie tylko dla środowiska gospodarczego, ale także dla każdego mieszkańca Podhala.
Część I: "Czyste powietrze – produkt turystyczny Zakopanego"
Opowiemy o problemach wynikających z zanieczyszczenia powietrza, o tym w jaki sposób smog zagraża zdrowiu i życiu, o produkcie turystycznym, nowym pomyśle na ekologiczną certyfikację obiektów hotelarskich, modzie na “eko” w turystyce oraz o możliwościach wsparcia finansowego wymiany systemów ogrzewania.
CZĘŚĆ II: “Pieniądze dla biznesu – na start i na rozwój”
Zaprezentujemy propozycje dotyczące finansowania rozwoju istniejących już przedsiębiorstw ze środków europejskich oraz ofertę pozyskania kapitału na uruchomienie własnej działalności w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą. Przedstawimy także nowatorskie rozwiązania i pomysły na oryginalny biznes.

ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ
Zbliża się termin drugiego naboru do projektu dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Zapraszamy do Punktu Obsługi w siedzibie Izby przy ul. Kościuszki 15 w Zakopanem – udzielimy informacji, odpowiemy na pytania i pomożemy wypełnić wniosek. Na każdego kto zakwalifikuje się do projektu czeka bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości do 23.000,00 zł oraz wsparcie w formie szkoleń i doradztwa.
Prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji o projekcie i udostępnienie jej wszystkim zainteresowanym.
Zapraszamy na stronę projektu
Joomla SEO by AceSEF